Jak pracujemy z Partnerami biznesowymi

Jak pracujemy z Partnerami biznesowymi

Co decyduje o powodzeniu działań w szkoleniach?

 • Trener?
 • Program?
 • Miejsce?

Oprócz rzetelnej analizy potrzeb szkoleniowych, bacznej obserwacji dobrego trenera i umiejętnego formułowania wniosków, we wszystkich działaniach szkoleniowych i na każdym etapie, zawsze liczą się : wiedza, emocja i humor. Osoby zarządzające  przedsiębiorstwami  wiedzą, iż największym kapitałem każdej firmy są ludzie. To oni decydują o sukcesie bądź klęsce. Tych z wiedzą,  doświadczeniem, pasujących do zespołu poszukuje się podczas procesów rekrutacyjnych. Można więc zadać sobie pytanie – po co szkolić? Czy warto  jest inwestować w szkolenia, skoro posiadamy najlepszych ludzi? 

W świecie dynamicznego rozwoju, zawsze powinno zmierzać się do wyszukiwania najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań pozwalających na efektywny rozwój firmy. Szkolenia dostarczają wiarygodnej i najnowszej wiedzy, mogącej doprowadzić przedsiębiorstwo do sukcesu.  Dzięki teorii oraz interaktywnym i zróżnicowanym warsztatom uczestnicy nabierają praktycznych umiejętności. 

Dobre szkolenie, oparte na gruntownej  analizie potrzeb firmy, to nie moda, lecz prosty rachunek finansowy. Koszt doradztwa i szkoleń jest bowiem wielokrotnie niższy od uzyskiwanych później korzyści. Kiedy zaś do samego procesu szkoleniowego dołożymy trochę: emocji po to, by wiedza trafiała mocniej do adresatów i humoru aby to, co słuszne nie było śmiertelnie nudne,  możemy spotkać się na szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Szkołę Praktycznych Umiejętności Społecznych.

Jak pracujemy z Klientem?

image001

 

ETAP 1. Działania przed szkoleniem

Co robimy w tym etapie Po co to robimy Jak to robimy
 • Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Obieramy cele szkolenia
 • Wybór dedykowanego trenera
 • Kontakt trenera z firmą
 • Zatwierdzenie ostatecznej wersji programu szkoleniowego
 • Działania logistyczno-administracyjne

 

 • Znajdujemy rzeczywiste luki kompetencyjne
 • Poznajemy kulturę organizacji
 • Diagnozujemy obszary sprawiające rzeczywistą trudność pracownikom
 • Zbieramy oczekiwania uczestników szkoleń
 • Poznajemy oczekiwania decydentów
 • Korelujemy cele szkolenia z celami strategicznymi firmy
 • Nawiązujemy relacje przed szkoleniem z uczestnikami co przyczynia się do zwiększenia zaufania
 • Trener poznaje specyfikę pracy szkolonego zespołu
 • Dopracowujemy do perfekcji stronę logistyczno-administracyjną szkolenia
 • Wywiad z uczestnikami szkolenia
 • Wywiad z działem HR
 • Wywiad z bezpośrednimi przełożonymi szkolonej grupy
 • Odpowiednio przygotowane testy i kwestionariusze
 • Tajemniczy Klient
 • Development Center
 • Ankiety
 • Rozmowy telefoniczne
 • Korespondencja elektroniczna
 • Pokazanie najlepszych praktyk w danym obszarze szkolenia
 • Wzory odpowiednich dokumentów i formularzy 

 

Korzyści z ETAPU 1.

 • Ujawnienie mocnych stron i obszarów do rozwoju grupy
 • Zaakcentowanie dobrych praktyk w danym obszarze szkoleniowym
 • Wzmocnienie celów szkoleniowych w powiązaniu z kulturą organizacji
 • Danie solidnych podstaw do przeprowadzenia skutecznego szkolenia
 • Wsparcie dla działu organizującego szkolenie
 • Wzajemna wymiana doświadczeń i oczekiwań
 • Przekazanie realnych rozwiązań
 • Wyostrzenie uwagi na kluczowe rzeczy związane ze szkoleniem
 • Stabilizacja współpracy
 • Rozszerzenie wiedzy uczestników szkolenia we własne kompetencje
 • Pokazanie rozwoju w organizacji

 

ETAP 2. Szkolenie

Co robimy w tym etapie? Po co to robimy? Jak to robimy?
 • Realizacja szkolenia
 • Realizacja innych obszarów umowy w ramach szkolenia
 •  Podnosimy poziom kompetencji pracowników
 • Skłaniamy do refleksji
 • „Zmuszamy” do wdrażania nowej wiedzy i umiejętności
 • Przekazujemy najlepsze praktyki z danego obszaru
 • Diagnozujemy mocne strony i obszary do rozwoju
 •   Dajemy rozwojową informację zwrotną
 • Uczymy pracować na mocnych stronach
 • Realizujemy cele szkoleniowe
 • Podnosimy świadomość uczestników
 •  Motywujemy
 • Dbamy o atmosferę
 • Diagnozujemy przekonania ograniczające wśród uczestników warsztatu
 • Zachęcamy do rozwoju
 •  Dbamy o zwrot na inwestycji szkoleniowej
 •  Odgrywanie ról
 • Wykład interaktywny
 •  Rozwiązywanie realnych problemów
 •  Metafory, analogie, historie
 • Ćwiczenia w małych grupach
 • Modelowanie zachowania
 • Gry szkoleniowe
 • Eksperymenty
 • Dyskusje
 •  Ćwiczenia grupowe
 • Techniki kreatywne
 • Filmy
 •  Kwestionariusze i testy
 • Ćwiczenia z użyciem kamery
 • Case study
 • Gry diagnostyczne
 • Zabawy dydaktyczne
 • Demonstracje

 

Korzyści z ETAPU 2.

 • Pracujemy zgodnie z cyklem Kolba uczenia się dorosłych

image002

Dla uczestników szkolenia:

 • Lepiej rozumieją procesy pracy
 • Efektywniej się komunikują
 • Podnoszą wydajność pracy
 • Zwiększają poziom zadowolenia z pracy w danej organizacji
 • Diagnozują swój poziom rozwoju w poszczególnych kompetencjach
 • Uczą się nowych, skutecznych zachowań
 • Lepiej współpracują z przełożonymi
 • Przyśpieszają własny proces uczenia się
 • Zwiększają własny poziom odpowiedzialności, zaangażowania, autonomii i niezależności
 • Ćwiczą nowe, skuteczne nawyki

Dla organizacji:

 • Zwiększa efektywność organizacji poprzez większą wydajność indywidualną pracowników
 • Zwiększa skuteczność rynkową dzięki lepszym relacjom pracowników z przełożonymi i współpracownikami
 • „Czyści” atmosferę w zespołach
 • Poprawia komunikację w firmie
 • Zwiększa motywację i zaangażowanie pracowników
 • Obniża rotację,
 • Poprawia satysfakcję dzięki czemu zatrzymuje w firmie najlepszych pracowników
 • Tworzy silne więzy społeczne w ramach organizacji

 

ETAP 3. Działania po szkoleniu

Co robimy w tym etapie? Po co to robimy? Jak to robimy?
 • Analiza ankiet ewaluacyjnych
 • Raport ze szkolenia
 • Informacja zwrotna dla decydentów
 • Follow-up
 • Rekomendacje dalszych działań rozwojowych
 • Kontakt z trenerem prowadzącym szkolenie przez okres 3 miesięcy za pomocą dedykowanego e-maila
 • Podsumowanie szkolenia
 • Podsumowanie realizacji celów szkoleniowych
 • Wzmocnienie efektów szkolenia
 • Podtrzymanie atmosfery sprzyjającej zmianie nawyków
 • Dbamy o efektywność procesu szkoleniowego
 • Zwiększamy poczucie bezpieczeństwa uczestników szkolenia
 • Ustalamy dalsze obszary do rozwoju
 • Rekomendujemy najlepsze metody i narzędzia do dalszej pracy z uczestnikami
 • Wpieramy realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa
 • Szukamy najlepszych rozwiązań na przyszłość
 • Dbamy o wskaźnik ROI ze szkoleń
 •  
 • Ankiety ewaluacyjne
 • Pisemny raport
 • Zadania wdrożeniowe dla pracowników
 • Konsultacje po szkoleniu dla uczestników szkolenia
 • Konsultacje po szkoleniu dla ich menadżerów
 • Konsultacje po szkoleniu dla działu odpowiadającego za realizację szkoleń
 • Stały kontakt z Klientem
 • Przedstawianie nowych inspirujących rozwiązań i wdrożeń
 • Inspirowanie najlepszymi praktykami z rynku

 

Korzyści z ETAPU 3. 

Dzięki obsłudze poszkoleniowej uczestnicy i organizacja:

 • Skuteczne wdrożenie wiedzy i umiejętności ze szkolenia
 • Możliwość korzystania z najnowocześniejszych rozwiązań i wdrożeń dostępnych na rynku
 • Lepsza organizacja procesu szkoleniowego
 • Promocja doskonalenia kompetencji w organizacji
 • Dbałość o pozytywny i profesjonalny wizerunek działu zajmującego się szkoleniami
 • Automatyzacja procesu szkoleniowego
 • Wzrost liczby zadowolonych pracowników organizacji
 • Atrakcyjna oferta na miarę potrzeb w każdym momencie
 • 3xU: Usprawnienie, udoskonalenie i uproszczenie procesu szkoleniowego
 • Satysfakcja i zadowolenie z unikalnej jakości usług
 • Szybkie powiadomienia o zmianach w potrzebach szkoleniowych
 • Oszczędności finansowe na zwiększeniu efektywności szkoleń

Szanując inwestycje naszych Klientów poniesione na współpracę partnerską – gwarantujemy wysokie rezultaty.