Jak pracujemy z Partnerami biznesowymi

Jak pracujemy z Partnerami biznesowymi

#wiemydlaczego #wiemyjak #wiemyco #wiemyzkim

Co decyduje o powodzeniu działań w szkoleniach?

 • Trener?
 • Program?
 • Miejsce?

Dbamy o jakość całego procesu i wiemy, że oprócz rzetelnej analizy potrzeb szkoleniowych, bacznej obserwacji procesów przez dobrego trenera i umiejętnego formułowania wniosków, we wszystkich działaniach szkoleniowych i na każdym etapie, zawsze liczą się: wiedza, zaangażowanie i poczucie humoru. Menedżerowie zarządzający organizacją, przedsiębiorstwami  wiedzą, iż największym kapitałem każdej firmy są ludzie. To oni decydują o sukcesie bądź porażce. Dlatego tych najlepszych z wiedzą, doświadczeniem, z kompetencjami „pasującymi” do zespołu poszukuje się podczas procesów rekrutacyjnych. Można więc zadać sobie pytanie – po co szkolić?

Czy warto  jest inwestować w szkolenia, skoro posiadamy najlepszych ludzi? W świecie dynamicznego rozwoju i zmian zawsze powinno zmierzać się do wyszukiwania najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań pozwalających na efektywny rozwój firmy. Szkolenia dostarczają wiarygodnej i najnowszej wiedzy, mogącej doprowadzić organizację/przedsiębiorstwo do sukcesu.  Dzięki teorii oraz interaktywnym i zróżnicowanym, praktycznym warsztatom uczestnicy doskonalą swoje umiejętności.

Dobre szkolenie, spotkanie czy też konferencja oparte na gruntownej  analizie potrzeb firmy, to nie moda, lecz prosty rachunek finansowy. Koszt doradztwa i szkoleń jest bowiem wielokrotnie niższy od uzyskiwanych później korzyści. Kiedy zaś do samego procesu szkoleniowego dołożymy trochę: emocji po to, by wiedza trafiała mocniej do adresatów i humoru, aby to, co słuszne nie było śmiertelnie nudne, to możemy spotkać się na szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Grupę Fundamenti.

 Jak pracujemy z Klientem?

image001

Etap 1

 • Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Zdefiniowanie celów szkolenia
 • Wybór dedykowanego trenera
 • Kontakt trenera z firmą
 • Uzgodnienie i zatwierdzeni ostatecznej wersji programu szkoleniowego
 • Działania logistyczno-administracyjne

Etap 2

 • Podniesienie poziomu kompetencji pracowników
 • Skłonienie do refleksji
 • Dzielenie się najlepszymi praktykami z danego obszaru
 • Diagnoza mocnych stron i zdefiniowanie obszarów do rozwoju
 • Feedback = udzielenie rozwojowej informacji zwrotnej
 • Nauka pracy na mocnych stronach
 • Motywacja do dalszego rozwoju
 • Wdrożenie nowej wiedzy i umiejętności
 • Realizacja celów szkoleniowych

 Etap 3

 • Ewaluacja szkolenia – analiza ankiet ewaluacyjnych
 • Raport ze szkolenia
 • Rekomendacje dalszych działań rozwojowych
 • Informacja zwrotna dla decydentów
 • Follow-up
 • Kontakt z trenerem prowadzącym szkolenie przez okres 3 miesięcy