Zarządzanie stresem- Gen. Broni Mieczysław Bieniek versus Marcin Michalik Lipka (Krav Maga)

Stresujemy się niemal na każdym kroku. W pracy często jesteśmy  podenerwowani czekającymi nas wyzwaniami, trudną rozmowa z szefem,  wielu rzeczy się obawiamy. Mamy wrażenie niepodołania tym oczekiwaniom; naszych przełożonych , bądź podwładnych. Jednym słowem  presja otoczenia, a również rodziny jest olbrzymia. Stres to powszechne i naturalne zjawisko, towarzyszące nam na co dzień. Jednak nadmiar tego czynnika może prowadzić do wielu niepożądanych skutków: od niepowodzeń w pracy po negatywny wpływ na nasze zdrowie. Jednak można się nauczyć jak zarządzać stresem , jak kontrolować stres, by nie blokował naszych działań, tylko mobilizował i pomagał się rozwijać.  Jedno ważne słowo: psychika. To ona jest w tej grze o najwyższe stawki najważniejsza. To ona sprawia czy jesteśmy w stanie znieść te wszystkie zadania ,które mamy do wykonania w sposób bezstresowy. Sprawność fizyczną można szybko podnieść na poligonie i w siłowni, a  umiejętność sprawnego posługiwania się bronią doszlifować na strzelnicy i w trakcie intensywnych treningów. W biznesie również – umiejętność pisania biznes-planów lub szybkiego wyłapywania problemów spółki z jej sprawozdań finansowych można wykształcić poprzez  szkolenia i kilkuletnią praktykę. Nie sposób jednak na nowo ukształtować psychiki. A psychikę komandosa musi cechować wrodzony  optymizm. Człowiek, który ciągle widzi przed sobą przeszkody, potrafi  bowiem zarazić swoim pesymizmem cały zespół.

I DZIEŃ-  Warsztat Autorski Generała Mieczysława Bieńka

I. Czym jest stres i dlaczego tak negatywnie wpływa na naszą efektywność oraz poziom osobistego szczęścia .

Czym tak naprawdę jest reakcja stresowa, jak powstaje, kiedy staje się zagrożeniem i jakie mogą być tego konsekwencje. Warto sobie

indywidualnie zdiagnozować jakie są źródła stresu, poziom obciążeń i  zasoby pozwalające przeciwdziałać ich negatywnym skutkom.

II. Podstawowe techniki redukcji stresu  to gimnastyka antystresowa, elementy stretchingu, masaż relaksacyjny relaksacja i wizualizacja przy dźwiękach muzyki. Narzędzia pozwalające na zredukowanie siły reakcji stresowej i  zminimalizowanie konsekwencji doświadczanego stresu. Należą do nich m.in.: techniki spontanicznej relaksacji oraz tworzenie pozytywnych autosugestii. Analizując własny monolog wewnętrzny będziemy potrafili wykorzystać jego wpływ do wzmacniania siebie w sytuacjach potencjalnego stresu.

III. Metody długofalowego radzenia sobie ze stresem typowe objawy stresu – w jaki sposób szybko na nie reagować?

W jaki sposób może wpływać na nasze myślenie i działanie? Jakie zmiany wywołuje stres w zachowaniach?

Typowe źródła stresu:

 • wewnętrzne źródła związane z typem osobowości, niska samoocena i jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości, sposoby radzenia sobie z krytyką, zewnętrzne źródła stresu.
 • sytuacje stresogenne, stres wywołany niewłaściwą komunikacją interpersonalną, jak panować nad procesem komunikacji?
 • dlaczego inni nas stresują? – rozpoznawanie różnych typów osobowości

Metody długofalowego radzenia sobie ze stresem to weryfikacja stresogennych wzorców mentalnych: przekonań, oczekiwań, wartości, modyfikacja nie przystosowawawczych oczekiwań i automatycznych myśli,  trening samoobserwacji emocjonalnej i rozpoznawania związków między oczekiwaniami, emocjami i zachowaniami. Tylko opanowanie stresu w długim okresie gwarantuje zdrowie, równowagę  emocjonalna oraz oczekiwany poziom szczęścia. Techniki radzenia sobie  ze stresem długofalowym wymagają zwiększonej koncentracji i  samodyscypliny.

Sposoby zwalczania zbyt dużego stresu:

 • techniki relaksacyjne – ćwiczenia Dennisona i Cooka, trening > Shultza,techniki Jacobsona, elementy treningu Chi – Kung, techniki
 •  umysłowe – trening wizualizacji, kotwiczenie pozytywnych emocji, „krąg
 •  doskonałości”, „linia czasu”, ćwiczenia i zabawy, ruchowe.

Antystresowy styl życia, czyli jak kontrolować emocje i zapobiegać zbyt wysokiemu poziomowi stresu:

 •  asertywność – trening wybranych technik,kontakt z przyrodą,
 •  umiejętność formułowania celów i zadań, muzyka relaksująca, sport i  wszelkie formy ruchu, odpowiednia dieta, aromaterapia, odpoczynek i sen, rozwijanie poczucia humoru, feedback – twórcza analiza  niepowodzeń, zarządzanie czasem.

 IV. Pozbycie się lęków, obaw, ograniczających przekonań i wspomnień stanowiących źródła stresu.

 V. Narzędzia tworzenia równowagi i harmonii.

 • Koncentracja na takich sposobach organizacji pracy, które pozwalają uniknąć doświadczania szkodliwego stresu w trakcie realizacji  zawodowych zadań.
 • Formułowanie celów i delegowanie zadań.
 • Uczestnicy zapoznają się z zasadami formułowania poleceń i delegowania zadań.
 • Techniki otwartej komunikacji w zespole i zarządzania konfliktem interpersonalnym.
 • Mobbing i jego skutki, sposoby zapobiegania.

VI. Stres konstruktywny i destrukcyjny.

Poznanie i rozróżnianie dwóch rodzajów stresu sprawia, że możemy polubić i wykorzystać pozytywny stres do rozwoju osobistego i motywowania się do osiągania życiowych celów. Przyjrzenie się historii swojego życia i rozpoznanie „straconych okazji” stanie się bazą informacji o pożądanych zachowaniach na przyszłość. Konsekwencja przewlekłego stresu – wypalenie zawodowe. Diagnozowanie  symptomów, zapobieganie zjawisku.

VII. Wnioski i podsumowanie.

I DZIEŃ-  Warsztat Autorski Marcina Michalika-Lipki

Jest to nie tylko fizyczny trening samoobrony i walki, ale także nabycie i uwarunkowanie szeregu kompetencji mentalnych pozwalających asertywnie i zdecydowanie stawić czoła przeciwnościom, rozbijać wręcz napotykane na drodze przeszkody. Odkrywać potencjały tkwiące w każdym i nauka jak z nich korzystać, aby działanie uwieńczył sukces.

Stres traktowany jest nie jako zło konieczne , lecz jest akceptowany jako naturalny proces i część przestrzeni, w której przyjdzie się poruszać. Należy uświadomić sobie jego zarówno psychologiczne jak i fizjologiczne objawy- nauczyć jak je wykorzystywać, a te destrukcyjne niwelować. Służy temu szereg ćwiczeń mentalnych, ale także czysto fizycznych, w których trenujący porusza się właśnie w środowisku wysokiego stresu.

Ultimate Krav Maga oraz I.S.C to nowoczesne, taktyczne systemy walki. Dostarczamy programy i rozwiązania treningowe, skupiając się na walce w survival stresie z wysokim zagrożeniem życia.

Głównym celem szkolenia izraelskich sił specjalnych są agresja i upór. Jakże potrzebne cechy w działaniach biznesowych i korporacyjnych.

Analogię tę od dawna już stosują profesjonalni biznesowi trenerzy. Nasze szkolenia pozwolą zmotywować Twój zespół, nauczą jak działać mimo przeciwności, jak nie brać jeńców. To prawdziwa „sztuka wojny”.

Nasze szkolenie w stresie dzieli się na kilka etapów:

– INSTINCT – reakcje instynktowne w stresie, naturalne mechanizmy obronne,

– MINDSET – rola nastawienia w działaniu, motywacja, siła umysłu a pokonywanie barier,

– INSANE – asertywność i pewność działania w stresie, działanie nastawione na realizację celu.

Dodatkowo w ramach szkolenia proponujemy trening Combat Fit (- trening obwodowy o charakterze militarnym- najlepiej plenerowo wykorzystujący ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, partnera, współdziałanie w grupie, opony, pale itp.- tego typu ukierunkowany wysiłek pozwala na co dzień pozbyć się resztek stresu dnia powszedniego. Nauczymy Was jak go zrobić!

Całość zakończona jest wyciszeniem, aktywną relaksacją i stretchingiem.

 

Sprawy Organizacyjne:

Godziny trwania: 10.00-16.00 każdego dnia

Miejsce i termin: 17-18.11.2014, Warszawa

Koszt inwestycji: 2.200 PLN +VAT

Do 30 września: cena 1950PLN-  VAT

Cena obejmuje: Uczestnictwo w szkoleniu, przerwy kawowe, lunch, coctail po seminarium pierwszego dnia, materiały wspierające seminarium, notesy i długopisy oraz zaświadczenia.

Cena nie obejmuje noclegu oraz dojazdu

 

EKSPERCI SZKOLENIA:

Generał Broni Dr Mieczysław Bieniek  http://spus.edu.pl/trenerzy/general-dr-mieczyslaw-bieniek/

Marcin Michalik- Lipka jest ekspertem izraelskich taktyk przetrwania agresywnej konfrontacji: Ultimate Krav Maga oraz Israel Combat System.  http://spus.edu.pl/trenerzy/marcin-michalik-lipka/

PARTNER SZKOLENIA:

f58d4589c1691ca

 

 

 


Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Google+