Szkoła Praktycznych Umiejętności Społecznych

Szkoła Praktycznych Umiejętności Społecznych

Warszawa, sierpień-listopad 2013r.

 Szkoła Praktycznych Umiejętności Społecznych powstała dzięki finansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wiedza i umiejętności, które nabyli Uczestnicy w ramach szkoleń ułatwią pełnienie ról liderów wolontariatu pracowniczego w swoich firmach i organizacjach. Wspólny udział w szkoleniach przedstawicieli dwóch sektorów pozwolił także nawiązać porozumienie o współpracy między sektorowej. W projekcie uczestniczyło 16 osób:  8 przedstawicieli firm i urzędów oraz 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Wolontariat pracowniczy to forma aktywności społecznej podejmowana przez pracowników na rzecz społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe co raz częściej zdają sobie sprawę z istoty współpracy z sektorem biznesu, nie tylko ze względu na pomoc finansową, ale także na wsparci rzeczowe, logistyczne
i przede wszystkim kapitał ludzki z konkretnymi umiejętnościami i wiedzą, która może okazać się bezcenna.

Serdecznie dziękuję za udział w Szkole Praktycznych Umiejętności Społecznych.

Partnerzy:

fio logo_fa-550x310  mno 

Pozdrawiam „między sektorowo” 🙂
Agnieszka Tobota
Prezes Fundacji

Ważne linki dotyczące wolontariatu:

www.sosforevs.org – oficjalna strona Wolontariatu Europejskiego stworzona przez Komisję Europejską

www.unesco.org/ccivs – serwis Komitetu Koordynującego Wolontariat Międzynarodowy Co-ordinating Committee for International Voluntary Sernice)

www.worldvolunteerweb.org – Informacje o wolontariacie na całym świecie

www.yap.org – Youth Action for Peace – YAP (Akcja Młodych dla Pokoju)

www.avso.org – Association of Voluntary Service Organisations (Stowarzyszenie Organizacji Wolontariackich)

www.alliance-network.org – Alliance of Voluntary Service Organizations (Alians Europejskich Organizacji Wolontariatu)

www.eastlinks.net – regionalna sieć organizacji działających w krajach Europy Środkowo Wschodniej zajmujących się wolontariatem w tym regionie

www.eurotool.net – strona stworzona przez wolontariuszy EVS z całej Europy

www.4evs.net – strona wolontariuszy EVS z całej Europy

www.icye.org – International Cultural Youth Exchange – ICYE

www.sciint.org – Service Civil International (SCI).