Laboratorium Kompetencji Prezentacyjnych i Autoprezentacyjnych

Laboratorium Kompetencji Prezentacyjnych i Autoprezentacyjnych

Celem projektu jest: Zdobycie umiejętności świadomego i pożądanego wywierania wpływu podczas autoprezentacji i prezentacji oraz swoboda wystąpień przed zróżnicowanym forum.

Autoprezentacja i prezentacja to umiejętność tworzenia własnego wizerunku. W dzisiejszym świecie gdzie relacje i wizerunek są jedną z domen zdobywania sukcesu, kompetencje z tego zakresu tworzą kanon zachowań każdego kto chce świadomie budować swoją przyszłość zawodową i prywatną. Znając metody wpływania na ludzi mamy dodatkowo narzędzia i wiedzę, która pozwala nam rozpoznawać manipulacje i bronić się przed nią w sposób świadomy i skuteczny.

Korzyści z uczestnictwa: Poznanie etykiety dotyczącej prezentacji i autoprezentacji, poznanie własnych mocnych i słabych stron w prezentacji, wyznaczenie dalszych ścieżek rozwoju; co wzmacniać, a co osłabiać w swoich prezentacjach, zdobycie swobody poruszania się w obrębie prezentowania różnych stanowisk, własnego zdania, panowanie nad swoimi emocjami oraz poznanie technik relaksacyjnych wspierających niwelowanie objawów tremy, swoboda wypowiedzi przed zróżnicowanym audytorium, poznanie metod i narzędzi wywierania wpływu i obrony przed manipulacją.