Laboratorium Obsługi Klienta

Laboratorium Obsługi Klienta

Celem projektu jest: Zwiększenie świadomości znaczenia kluczowej roli obsługi Klienta w budowaniu wartości firmy i relacji długookresowych z rynkiem. Nabycie nawyków pracy z Klientem trudnym zgodnie z aktualnymi standardami funkcjonującymi w gospodarce rynkowej.

Uczestnicy przećwiczą praktyczne metody właściwej obsługi klienta, czyli obsługi zorientowanej nie tylko na produkt, firmę ale również na samą osobę Klienta. Dobrze obsłużony klient podświadomie zaczyna czuć się komfortowo i bezpiecznie, dzięki czemu wzrasta prawdopodobieństwo, że wróci do miejsca, gdzie spotkał się z tak dobrym przyjęciem i zrozumieniem. Jest to zgodne z badaniami i trendami rynkowi, które pokazują, że siła organizacji są stali Klienci.

Korzyści z uczestnictwa: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią w profesjonalny sposób nawiązywać i umacniać długotrwałe relacje z Klientami, dają sobie radę w sytuacjach trudnych w kontaktach z klientami, prowadzą w sposób konstruktywny rozmowy reklamacyjne. W trakcie szkolenia określamy efektywne standardy obsługi bezpośredniej klientów.