Laboratorium Rozwoju Osobistego

Laboratorium Rozwoju Osobistego

Siłą napędową sukcesu firmy są jej pracownicy i współpracujący z nimi partnerzy. W realiach dzisiejszego rynku sukces zależy od zdolności do szybkiego i inteligentnego reagowania na problemy.

Sukces firmy wymaga wyposażenia pracowników w narzędzia, które pozwolą im szybko reagować na zmiany, uzyskiwać dostęp do informacji niezbędnych podczas podejmowania kluczowych decyzji i koncentrować się na umacnianiu i rozbudowie zyskownych relacji biznesowych. W państwach, w których od dawna funkcjonuje kapitalizm ludzie uczą się radzenia sobie ze stresem, sposobów zarządzania czasem, jak wyznaczać sobie cele. Uczą tego najlepsi, którzy stosują pewne techniki w praktyce od wielu lat. Dlatego przygotowaliśmy projekt „Laboratorium Rozwoju Osobistego”, który ma pomóc Państwu przejść tę trudną drogę.

Celem projektu jest: Zmiana podejścia i umocnienie własnej roli w świecie współczesnym, diagnoza i rozwój potencjału osobistego, wzmocnienie mocnych stron osobowości, zmiana nawyków, umiejętność dostosowania zachowań w taki sposób aby rozszerzyć wpływ na otoczenie, wzrost komfortu życia.

Siłą napędową sukcesu w zawodowego i prywatnego są dzisiaj często kompetencje społeczne i ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności. W realiach dzisiejszego rynku jedną z najważniejszych zdolności jest szybkie i inteligentne reagowanie na problemy. Sukces wymaga wyposażenia ludzi w narzędzia, które pozwolą im szybko reagować na zmiany, uzyskiwać dostęp do informacji niezbędnych podczas podejmowania kluczowych decyzji i koncentrować się na umacnianiu i rozbudowie relacji. W państwach, w których od dawna funkcjonuje kapitalizm ludzie uczą się radzenia sobie ze stresem, sposobów zarządzania czasem, jak wyznaczać sobie cele. Uczą tego najlepsi, którzy stosują pewne techniki w praktyce od wielu lat. Dlatego przygotowaliśmy projekt „Laboratorium Rozwoju Osobistego”, który ma pomóc Państwu przejść tę trudną drogę.

Korzyści z uczestnictwa : Wzrost samoświadomości uczestników: jakie mam predyspozycje, co powinienem dalej rozwijać, co wyeliminować, lepsze radzenie sobie w sytuacjach trudnych – doskonalenie efektywnych postaw i zachowań, pomagających w walce ze stresem i negatywnymi emocjami, utrwalenie i doskonalenie relacji, umiejętność budowania tożsamości zawodowej i prywatnej opartej na silnych fundamentach.