Laboratorium Telemarketingu

Laboratorium Telemarketingu

Celem projektu jest: Ukształtowanie postaw proklienckich uczestników szkolenia, nabycie przez nich umiejętności profesjonalnej obsługi Klientów przez telefon, nabycie nawyków zwiększających efektywność i skuteczność pracowników

Umiejętność rozmowy przez telefon z Klientem staje się podstawową kompetencją w szybko zmieniającym się środowisku gospodarczym. Sztuką jest przestrzeganie zasad skutecznej komunikacji – badania zastrzeżeń Klienta oraz pozyskiwania informacji od rozmówcy. Szkolenie poza procesem prowadzenia rozmów przez telefon kładzie nacisk na umiejętność patrzenia na Klienta jako na najważniejszy zasób firmy. Kształtujemy również postawę, która ma wpływ na kreowanie wizerunku firmy na rynku.

Korzyści z uczestnictwa: Uczestnicy po przebytym szkoleniu potrafią świadomie  kreować  wizerunek firmy w rozmowie telefonicznej, prowadzić i kontrolować rozmowy z Klientem; Nabywają umiejętności komunikacji i zdolności  przekonywania przez telefon; budowanie  dobrych relacji z rozmówcą w rozmowie telefonicznej. Potrafią ponadto kontrolować emocje rozmówcy i własne; skutecznie pozyskiwać informacje, badać potrzeby i oczekiwania rozmówcy, skutecznie radzić sobie z trudnymi rozmówcami, skutecznie i szybko podsumować i zakończyć rozmowę. Uczestnicy nabywają również umiejętności stosowania w praktyce narzędzi kontroli rozmowy z Klientem.