Szkolenia Otwarte

Szkolenia Otwarte

Rozwój zawodowy

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:
Kategoria
Podkategoria

Społeczne

Społeczne

Społeczne

Społeczne

Szkolenia dla biznesu

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:
Kategoria
Podkategoria

Biznesowe

Szkolenia dla biznesu

Biznesowe

Szkolenia dla biznesu

BiznesoweSpołeczne

Rozwój osobistyRozwój zawodowyRozwój zawodowy / SprzedażoweSzkolenie specjalistyczne

Biznesowe

Szkolenia dla biznesu

Biznesowe

Szkolenia dla biznesu

Biznesowe

Rozwój osobisty

Biznesowe

Szkolenia dla biznesu

Biznesowe

Szkolenia dla biznesu

Biznesowe

Szkolenia dla biznesu

Biznesowe

Szkolenia dla biznesu

Biznesowe

Rozwój zawodowySzkolenia dla biznesu

Biznesowe

Rozwój zawodowyRozwój zawodowy / SprzedażoweSzkolenia dla biznesu

Obsługa Klienta
Biznesowe

Biznesowe

Rozwój osobistyRozwój zawodowyRozwój zawodowy / Sprzedażowe

Biznesowe

Rozwój zawodowyRozwój zawodowy / Sprzedażowe

Szkolenia Medyczne

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:
Kategoria
Podkategoria

Biznesowe

Społeczne

Rozwój osobisty

Szkolenia specjalistyczne

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:
Kategoria
Podkategoria

Społeczne

Szkolenie specjalistyczne

Społeczne

Szkolenie specjalistyczne

Społeczne

Rozwój zawodowyRozwój zawodowy / SprzedażoweSzkolenie specjalistyczne

Społeczne

Społeczne

Rozwój zawodowy / Sprzedażowe

BiznesoweSpołeczne

Rozwój osobistyRozwój zawodowyRozwój zawodowy / SprzedażoweSzkolenie specjalistyczne

Społeczne

Rozwój zawodowyRozwój zawodowy / SprzedażoweSzkolenie specjalistyczne

Społeczne

Rozwój zawodowyRozwój zawodowy / SprzedażoweSzkolenie specjalistyczne

Warsztatownia Społeczna

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:
Kategoria
Podkategoria

Społeczne

Warsztatownia Społeczna

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w szkoleniu otwartym, prosimy  wybierz temat i zgłoś się. Konkretny termin ustalony będzie w momencie, gdy zgłosi się na niego min. 6 osób

Każde z wyżej wymienionych szkoleń może zostać przeprowadzone w formule zamkniętej i być dedykowane konkretnej firmie.

Zadaj pytanie w sprawie szkolenia, które interesuje Cię najbardziej:

Tel. komórkowy do Biura: +48 696 083 871

Tel: komórkowy Konsultanta: +48 601 39 22 44

E-mail: biuro@fundamenti.pl

Mapa Drogowa:

(1) Kategoria „społeczne” oznacza szkolenia organizowane w celach nie zarobkowych w Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej A.R.T. przy ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 111 03-474 Warszawa.  Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, salę szkoleniową, materiały szkoleniowe, serwis kawowy. Cena nie obejmuje noclegów. Dochód ze szkolenia przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji A.R.T.

Fundacja A.R.T. jest organizacją pożytku publicznego.

(2) Kategoria „biznesowe” oznacza szkolenie organizowane w celach zarobkowych. Cena szkolenia obejmuje: honorarium prowadzącego, koszt wynajmu sali szkoleniowej, materiały szkoleniowe, lunch oraz serwisy kawowe. Cena nie obejmuje noclegów.

(3) Termin, w którym szkolenie ma się odbyć. Organizator zastrzega sobie  prawo do organizacji szkolenia przy min. 6 osobach.

(4) Prowadzący- szkolenie prowadzi jeden Trener.

(5) Cena za szkolenie w kategorii „społeczne” przekazywana jest w formie darowizny. Jeżeli wymóg formalny wskazuje na FV – proszę uwzględnić taką informację na formularzu zgłoszenia na szkolenie.

Forma prawna Szkoły.

Grupa Fundamenti nie jest szkołą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i nie posiada akredytacji wydawanej przez Państwową Komisję Akredytacyjną powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Uzyskanie Dyplomu  nie jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia wyższego.