Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte

3316-alk

Zapraszamy do współpracy w zakresie tworzenia i organizacji projektów szkoleniowych oraz wyjazdów firmowych, w formule zamkniętej dla Państwa firmy oraz firm z Państwem współpracujących. Taka formuła pozwoli na minimalizację kosztów oraz wzmocnienie relacji i komunikacji wśród pracowników.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, online oraz w formule hybrydowej  pozwalają na szczegółowe przygotowanie zakresu merytorycznego dopasowanego do Państwa potrzeb. W trakcie realizacji szkoleń zamkniętych, webinarów dla naszych Klientów uwzględniamy podział branżowy, specyfikę poszczególnych działów firmy, poziom merytoryczny uczestników.

Kierując się interesem naszych Klientów tworzymy wszelkiego typu projekty menedżerskie skierowane do najwyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstwami oraz osób i działów wspierających.

Podstawą naszych działań jest realizowanie projektów szkoleniowych na wysokim poziomie merytorycznym i jakościowym. Zgodnie z przestrzeganymi przez nas zasadami, gdy liczba uczestników biorących udział w warsztatach stacjonarnych przekracza 15 osób zajęcia są prowadzone w dwóch grupach warsztatowych.

Zamów szkolenie zamknięte, prześlij nam swoje potrzeby.

Ty inspirujesz  bo potrzebujesz– my wspieramy i realizujemy.

pobierz formularz badający potrzeby szkoleniowe:

Chcesz wybrać optymalne rozwiązanie dla swojej organizacji zadzwoń do nas: +48 608 466 662

W jakich obszarach pracujemy?

Szkolenia zamknięte

ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI

 • Komunikacja interpersonalna
 • Inteligencja emocjonalna
 • Konflikty – trening kompetencji osobistych
 • Komunikacja bez przemocy (NVC)
 • Krytyczne myślenie
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna jako narzędzia wywierania wpływu
 • Trening asertywności
 • Skuteczna komunikacja w procesie zmian
 • Kompleksowe rozwiązywanie problemów- analiza wielu danych, podejmowanie decyzji,  wdrażanie rozwiązań
 • Kreatywność jako niestandardowe działania w zmieniającym się otoczeniu
 • Komunikacja międzypłciowa
 • Radzenie sobie ze stresem

LEADERSHIP / KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

 • Wszechstronne przywództwo
 • Umiejętności interpersonalne menedżera
 • Budowanie autorytetu lidera
 • Twórcza osobowość menedżera (charyzma)- skuteczność pracy w zespole
 • Efektywne budowanie relacji w zespole oparte o współpracę i empatię
 • Nowe benefity pozafinansowe jako narzędzie skutecznego motywowania
 • Motywowanie i ocenianie – umiejętności kierownicze
 • Podejmowanie decyzji i delegowanie zadań
 • Tożsamość menedżera – moja nowa rola w zespole
 • Jeden zespół – jeden cel – istota, znaczenie i rola pracy zespołowej
 • Jak zarządzać swoją energią i efektywnością w nowej rzeczywistości?
 • Zarządzanie zmianą w pracy menedżera
 • Zarządzanie różnorodnością zespołową

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

 • Model weelbingowy w organizacji
 • Mediacje gospodarcze dla zarządów i działów prawnych
 • Twórczy konflikt czyli, Conflict Management w biznesie
 • Negocjacje w biznesie
 • Finanse dla menedżerów
 • Odpowiedzialność członków zarządu
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM

 • Zarządzanie zespołem na odległość
 • Wiedza i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem,
 • Budowanie zaangażowania w zespole rozproszonym
 • Motywowanie zespołu rozproszonego
 • Budowanie zaufania i współpracy w zespole rozproszonym
 • Przygotowanie i prowadzenie spotkań w zespole rozproszonym
 • Reagowanie na konflikty i rozwiazywanie konfliktów
 • Zarządzanie przez cele i zadania – ustalanie priorytetów i strategii
 • Delegowanie i monitorowanie realizacji zadań w zespole rozproszonym
 • Komunikacja w zespole rozproszonym

 SPRZEDAŻ I MARKETING

 • Jak pozyskać i utrzymać Klienta
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi Klientami
 • Zarządzanie zespołem handlowym
 • Zorientowanie na usługi- bycie frontem do Klienta
 • Sztuka profesjonalnej prezentacji handlowej z elementami autoprezentacji i wywierania wpływu
 • Negocjacje kupieckie
 • Negocjacje sprzedażowe
 • Training on the job

OBSŁUGA KLIENTA

 • Profesjonalna obsługa klientów przez telefon i bezpośrednia
 • Skuteczne porozumiewanie się z klientem
 • Sposoby radzenia sobie z tzw. „trudnym” Klientem

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE, CZYLI JAK CIĘ WIDZĄ, JAK CIĘ SŁYSZĄ

 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Etykieta podczas spotkań
 • Komunikacja online
 • Savoir vivre wystąpień publicznych
 • Stres podczas wystąpień publicznych, czyli jak zjednać sobie wroga
 • Przygotowywanie wypowiedzi oraz retoryka w dyskusji
 • Szkolenia  medialne z wykorzystaniem technik aktorskich, a także seminaria dot. techniki wystąpień publicznych 

WEBINARY

 • Jak nie panikować?
 • Radzenie sobie ze stresem w czasach zmian i niepewności
 • Jak oswoić lęk ?
 • Lepszy sen =>  lepsza praca
 • O złości i agresji – nie tylko dla mężczyzn
 • Inteligencja Emocjonalna – komunikacja, wyrażanie emocji, agresja, słuchanie
 • Efektywność osobista
 • Asertywność w sytuacjach biznesowych
 • Konflikty – trening kompetencji osobistych
 • Komunikacja bez przemocy NVC
 • Zarządzanie energią psychofizyczną
 • Budowanie odporności psychicznej w czasach niepewności
 • Jak rozmawiać z pracownikiem o tym co trudne i niepewne

WELLBING

 • Sen – jak poprawić jakość snu, wpływ na naszą pracę.
 • Świadomość ciała i emocji  –  poznanie mechanizmów obronnych ciała
 • Wyrażanie emocji – Inteligencja Emocjonalna w działaniu
 • Anty-Aging – odmłodzenie ciała i ducha
 • Jak przetrwać za biurkiem i zachować zdrowie?

WSPARCIE DZIAŁÓW HR

 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • AC (Assessment Center)
 • DC (Development Center)
 • Opisy stanowisk pracy
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Szanse i zagrożenia wynikające ze zmian w  prawie pracy
 • Wewnętrzna polityka antymobbingowa
 • Nie tylko praca, czyli rzecz o urlopach
 • Praca tymczasowa – sposób na uelastycznienia zatrudnienia
 • Tworzenie i wdrażanie kompetencyjnych systemów ocen
 • Tworzenie motywacyjnych systemów wynagrodzeń
 • Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Szkolenia Train the Trainers

KOBIETY

 • Kobieta Mocy na arenie własnego życia
 • Anty-Aging – odmłodzenie ciała i ducha
 • Zdrowie kobiety – menedżerki. Najnowsze odkrycia w praktyczne

Coaching – indywidualny i grupowy

Coaching koncertuje się nie na problemie, lecz na rozwiązaniu czy osiągnięciu pożądanego rezultatu w danym obszarze.

Dodatkowo bazuje na założeniu, iż osoba coachowana (Klient) posiada niezbędne zasoby, konieczne do rozwiązania każdego problemu, który pojawia się w jego życiu, choć czasem nie jest ich świadomy.

Zadaniem coacha jest stworzenie relacji, w której Klient dostrzeże swoje mocne strony, zdefiniuje obszary i strategie rozwoju oraz wytyczy sposoby rozwiązania swoich problemów.

SZKOLENIA SPOŁECZNE/BEZPIECZEŃSTWO współpraca z Centrum Medycznym Fundamenti.

 • Pierwsza pomoc – dzieci
 • Pierwsza pomoc – dorośli
 • Budowanie poczucia własnej wartości metodą dramy
 • Szkolenie z zakresu zagrożenia atakiem terrorystycznym z epizodem „active shooter”

Celebrity Lecture

Nasi Eksperci to doskonali:

 • praktycy w swoich dziedzinach
 • pasjonaci swojej pracy
 • uznane autorytety w dziedzinie biznesu, sportu, kultury, nauki czy sztuki

Przykłady ich doświadczeń zawodowych i osobistych są kanwą inspiracji do osiągania sukcesu, kształtowania osobowości, zarządzania swoją karierą czy odnajdywania się w zmianie.

Eventy profilaktyczne

Wiemy jak ważna jest szeroko rozumiana profilaktyka, przyjazne i bezpieczne środowisko pracy.

Rekomendujemy autorski program „EHED” – W poszukiwaniu obszarów bezpieczeństwa.

 EHED  czyli dni świadomej firmy i bezpiecznego pracownika

Help Desk Emocjonalny

Od marca 2020 roku jako Grupa Fundamenti oraz Fundacja A.R.T. powołaliśmy inicjatywę pod nazwą „Help Desk Emocjonalny”.

HELP DESK EMOCJONALNY to inicjatywa, która przyczynia się do wzrostu efektywności, lojalności i zaangażowania pracowników.

Oferuje kompleksowe, indywidualne i grupowe,  specjalistyczne wsparcie dla wszystkich pracowników w sytuacjach problemowych, kryzysowych, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. (( psycholog, psychiatra, interwent kryzysowy, prawnik, coach)

Pomagając Pracownikom i ich rodzinom jednocześnie włączasz swoją firmę w działania CSR.