Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte

3316-alkZapraszamy do współpracy w zakresie tworzenia i organizacji projektów menedżerskich oraz wyjazdów firmowych, w formule zamkniętej dla Państwa firmy oraz firm z Państwem współpracujących. Taka formuła pozwoli na minimalizację kosztów oraz wzmocnienie stosunków i komunikacji wśród pracowników.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej oraz w formule hybrydowej, on-line pozwalają na szczegółowe przygotowanie zakresu merytorycznego dopasowanego do Państwa potrzeb. W trakcie realizacji szkoleń zamkniętych, webinarów dla naszych Klientów uwzględniamy podział branżowy, specyfikę poszczególnych działów firmy, poziom merytoryczny uczestników.

Kierując się interesem naszych Klientów tworzymy wszelkiego typu projekty menedżerskie skierowane do najwyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstwami oraz osób i działów wspierających.

Podstawą naszych działań jest realizowanie projektów szkoleniowych na wysokim poziomie merytorycznym i jakościowym. Zgodnie z przestrzeganymi przez nas zasadami, gdy liczba uczestników biorących udział w warsztatach przekracza 15 osób zajęcia są prowadzone w dwóch grupach warsztatowych.

Zamów szkolenie zamknięte, prześlij nam swoje potrzeby.

Ty inspirujesz  bo potrzebujesz– my wspieramy i realizujemy.

pobierz formularz badający potrzeby szkoleniowe:

Poniżej przedstawiamy Państwu propozycję tematów, które jesteśmy w stanie zorganizować we wskazanym przez Państwa miejscu na terenie całej Polski, jak również w formie wyjazdów zagranicznych.

W jakich obszarach pracujemy?

 • ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI
  • Komunikacja interpersonalna,
  • Inteligencja emocjonalna,
  • Konflikty – trening kompetencji osobistych,
  • Komunikacja bez przemocy,
  • Krytyczne myślenie,
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna jako narzędzia wywierania wpływu,
  • Trening asertywności,
  • Skuteczna komunikacja w procesie zmian,
  • Kompleksowe rozwiązywanie problemów- analiza wielu danych, podejmowanie decyzji,  wdrażanie rozwiązań,
  • Kreatywność jako niestandardowe działania w zmieniającym się otoczeniu.
 • HELP DESK EMOCJONALNY
  • Indywidualne wsparcie specjalistyczne ( psycholog, psychiatra, prawnik, coach),
  • Grupy wsparcia.
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
  • Umiejętności interpersonalne menedżera,
  • Twórcza osobowość managera (charyzma)- skuteczność pracy w zespole,
  • Efektywne budowanie relacji w zespole oparte o współpracę i empatię,
  • Nowe benefity pozafinansowe jako narzędzie skutecznego motywowania,
  • Motywowanie i ocenianie – umiejętności kierownicze,
  • Podejmowanie decyzji i delegowanie zadań,
  • Tożsamość menedżera – moja nowa rola w zespole,
  • Jeden zespół – jeden cel – istota, znaczenie i rola pracy zespołowej,
  • Jak zarządzać swoją energią i efektywnością w nowej rzeczywistości?
  • Zarządzanie zmianą w pracy menedżera.
 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
  • Budowanie autorytetu lidera,
  • Model weelbingowy w organizacji,
  • Mediacje gospodarcze dla zarządów i działów prawnych,
  • Twórczy konflikt czyli, Conflict Management w biznesie,
  • Negocjacje w biznesie,
  • Finanse dla menedżerów,
  • Odpowiedzialność członków zarządu,
  • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie.
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM
  • Zarządzanie zespołem na odległość,
  • Wiedza i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania,
  • Budowanie zaangażowania w zespole rozproszonym,
  • Motywowanie zespołu rozproszonego,
  • Budowanie zaufania i współpracy w zespole rozproszonym,
  • Przygotowanie i prowadzenie spotkań w zespole rozproszonym,
  • Reagowanie na konflikty i rozwiazywanie konfliktów,
  • Zarządzanie przez cele i zadania – ustalanie priorytetów i strategii,
  • Delegowanie i monitorowanie realizacji zadań w zespole rozproszonym.
 • INSPIRACJE DLA DZIAŁÓW HR
  • Rekrutacja i selekcja pracowników,
  • AC (Assessment Center),DC (Development Center),
  • Opisy stanowisk pracy,
  • Wartościowanie stanowisk pracy,
  • Szanse i zagrożenia wynikające ze zmian w  prawie pracy,
  • Wewnętrzna polityka antymobbingowa,
  • Nie tylko praca, czyli rzecz o urlopach,
  • Praca tymczasowa – sposób na uelastycznienia zatrudnienia,
  • Tworzenie i wdrażanie kompetencyjnych systemów ocen,
  • Tworzenie motywacyjnych systemów wynagrodzeń,
  • Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych.
 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETINGIEM
  • Jak pozyskać i utrzymać klienta,
  • Sposoby radzenia sobie z trudnymi klientami,
  • Zarządzanie zespołem handlowym,
  • Zorientowanie na usługi- bycie frontem do klienta,
  • Sztuka profesjonalnej prezentacji handlowej z elementami autoprezentacji i wywierania wpływu.
 1.  
 • ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ KLIENTA
  • Obsługa klientów przez telefon,
  • Skuteczne porozumiewanie się z klientem,
  • „Trudny” klient w pracy reprezentanta handlowego,
  • Profesjonalna obsługa klientów.
 • UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE, CZYLI JAK CIĘ WIDZĄ, JAK CIĘ SŁYSZĄ
  • Sztuka wystąpień publicznych,
  • Etykieta managera, etykieta handlowca,
  • Savoir vivre wystąpień publicznych,
  • Stres podczas wystąpień publicznych, czyli jak zjednać sobie wroga,
  • Przygotowywanie wypowiedzi oraz retoryka w dyskusji.