Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte

3316-alkPragniemy zaproponować naszą współpracę w zakresie tworzenia i organizacji projektów menedżerskich oraz wyjazdów firmowych, w formule zamkniętej dla Państwa firmy oraz firm z Państwem współpracujących. Taka formuła pozwoli na minimalizację kosztów oraz wzmocnienie stosunków i komunikacji wśród pracowników.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej pozwalają na szczegółowe przygotowanie zakresu merytorycznego dopasowanego do Państwa potrzeb. W trakcie realizacji szkoleń zamkniętych dla naszych Klientów uwzględniamy podział branżowy, specyfikę poszczególnych działów firmy, poziom merytoryczny uczestników.

Kierując się interesem naszych Klientów tworzymy wszelkiego typu projekty menedżerskie skierowane do najwyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstwami oraz osób i działów wspierających.

Podstawą naszych działań jest realizowanie projektów szkoleniowych na wysokim poziomie merytorycznym i jakościowym. Zgodnie z przestrzeganymi przez nas zasadami, gdy liczba uczestników biorących udział w warsztatach przekracza 15 osób zajęcia są prowadzone w dwóch grupach warsztatowych.

Zamów szkolenie zamknięte, prześlij nam swoje potrzeby.

Ty inspirujesz  bo potrzebujesz– my wspieramy i realizujemy.

pobierz formularz o szkolenie „in company”

Poniżej przedstawiamy Państwu propozycję tematów, które jesteśmy w stanie zorganizować we wskazanym przez Państwa miejscu na terenie całej Polski, jak również w formie wyjazdów zagranicznych.

W jakich obszarach pracujemy?

 1. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE DLA KAŻDEGO PRACOWNIKA, ZAWODOWO I INDYWIDUALNIE
  • Komunikacja interpersonalna
  • Empatia
  • Konflikty na co dzień i w pracy.
  • Manipulacje i antymanipulacje
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna jako podstawowe narzędzia Wywierania Wpływu
  • Inteligencja emocjonalna
  • Trening asertywności
  • Skuteczna komunikacja w procesie zmian
  • Język ciała jako narzędzie efektywnej komunikacji społecznej i publicznej
  • Trening pamięci ; kreatywność, metody szybkiego notowania wg Tony Buzana
 2. UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE, CZYLI JAK CIĘ WIDZĄ, JAK CIĘ SŁYSZĄ
  • Sztuka wystąpień publicznych,
  • Komunikacja w pracy rzecznika pasowego
  • Kontakt z mediami
  • Etykieta managera, etykieta handlowca
  • Savoir vivre wystąpień publicznych.
  • Stres podczas wystąpień publicznych, czyli jak zjednać sobie wroga
  • Przygotowywanie wypowiedzi oraz retoryka w dyskusji
 3. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
  • Umiejętności interpersonalne menedżera
  • Twórcza osobowość managera (charyzma)- skuteczność pracy w zespole.
   • Efektywne budowanie relacji w zespole
   • Motywowanie finansowe i pozafinansowe
   • Motywowanie i ocenianie – umiejętności kierownicze
   • Budowa i utrzymanie motywacji zespołu
 4. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
  • Budowanie autorytetu lidera
  • Mediacje gospodarcze dla zarządów i działów prawnych
  • Twórczy konflikt czyli, Conflict Management w biznesie
  • Negocjacje w biznesie
  • Finanse dla menedżerów
  • Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych
  • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
  • Praktyczne aspekty ubiegania się i rozliczania dotacji UE
 5. INSPIRACJE DLA DZIAŁÓW HR
  • Rekrutacja i selekcja pracowników
  • Assessment center
  • Opisy stanowisk pracy
  • Wartościowanie stanowisk pracy
  • Szanse i zagrożenia wynikające ze zmian w  prawie pracy
  • Wewnętrzna polityka antymobbingowa
  • Nie tylko praca, czyli rzecz o urlopach
  • Praca tymczasowa – sposób na uelastycznienia zatrudnienia
  • Tworzenie i wdrażanie kompetencyjnych systemów ocen
  • Tworzenie motywacyjnych systemów wynagrodzeń
  • Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 6. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETINGIEM
  • Jak pozyskać i utrzymać klienta
  • Sposoby radzenia sobie z trudnymi Klientami
  • Zarządzanie zespołem handlowym
  • Zarządzanie komunikacją, promocją i wizerunkiem firmy
  • Sztuka profesjonalnej prezentacji handlowej z elementami autoprezentacji i wywierania wpływu
 7. ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ KLIENTA
  • Obsługa klientów przez telefon
  • Skuteczne porozumiewanie się z klientem
  • „Trudny” klient w pracy reprezentanta handlowego
  • Profesjonalna obsługa klientów
 8. ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM
  • Obsługa Klienta wewnętrznego i zewnętrznego
  • Trening kontroli emocji z elementami muzykoterapii
  • Komunikacja interpersonalna
  • Przygotowywanie zebrań i prezentacji
  • Organizacja pracy sekretariatu
  • Finanse dla Asystentek i Sekretarek
  • Tworzenie korespondencji biznesowej
  • Obieg dokumentów w firmie
 9. SZKOLENIA I INSPIRACJE DLA DZIAŁÓW FINANSOWYCH
  • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM WŁASNYM /pod kątem finansów własnych/
   • Rynki finansowe – podział i funkcjonowanie
   • Najważniejsze instrumenty finansowe
   • Czynniki wpływające na zachowanie rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem danych makroekonomicznych i działalności banku centralnego
   • Jak optymalnie kierować budżetem domowym
   • Inwestowanie – sztuka dostępna tylko nielicznym?
   • Budowa portfela inwestycyjnego
   • Instrumenty ograniczania różnego rodzaju ryzyk, szczególnie ryzyka walutowego i stopy procentowej
  • RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM MAKROEKONOMICZNYM – ZMIANY WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE
   • Obecna sytuacja na świecie – dlaczego doszło do kryzysu?
   • Koncepcje walki z kryzysem
   • Dokąd zmierzamy?
   • Możliwe scenariusze rozwoju światowej gospodarki
   • Świat, a sprawa polska
   • Co nas czeka, czyli szanse i zagrożenia dla Polski w związku z budową nowego ładu ekonomicznego
  • RYNKI FINANSOWE I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ICH ZACHOWANIE
   • Co to jest rynek finansowy
   • Przegląd najważniejszych instrumentów finansowych
   • Czynniki wpływające na zachowanie rynków finansowych
  • BUDOWA PORTFELA INWESTYCYJNEGO
   • Co to jest inwestowanie?
   • Podstawowe zasady inwestowania
   • Ryzyko i zysk
   • Określenie własnego profilu inwestora
   • Budowa portfela inwestycyjnego
   • Możliwości inwestowania w Polsce, przykładowy portfel
  • METODY OGRANICZANIA RYZYKA WALUTOWEGO
   • Co to jest ryzyko?
   • Rynek walutowy i pojęcia z nim związane
   • Czynniki wpływające na rynki finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem kursu waluty
   • Ryzyko walutowe
   • Zasady zarządzania ryzykiem walutowym
   • Instrumenty ograniczania ryzyka walutowego (forward, opcje itd.)
   • Przykłady zastosowań
  • RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
   • Co to jest ryzyko?
   • Stopa procentowa i krzywa dochodowości
   • Czynniki wpływające na rynki finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania się stopy procentowej
   • Ryzyko stopy procentowej
   • Zasady zarządzania ryzykiem
   • Instrumenty ograniczania ryzyka stopy procentowej
  • JAK BRAĆ KREDYT WALUTOWY?
   • Finansowanie własne i zewnętrzne czyli co to jest kredyt?
   • Ryzyko związane z finansowanie zewnętrznym
   • Rodzaje kredytów
   • Rynek walutowy, podstawowe pojęcia, czyli m. In. Co to jest spread?
   • Ryzyko walutowe, czyli dlaczego może się zmienić kurs waluty
   • Czy przed zmianami kursu możemy się zabezpieczyć?
   • Koszt kredytu, czyli stopa procentowa, prowizje, opłaty itd.
   • Jak podchodzić do brania kredytów?
  • FINANSE PUBLICZNE – DLACZEGO KONIECZNE SĄ REFORMY
   • Co to są finanse publiczne
   • Budżet państwa i deficyt budżetowy
   • Podstawowe źródła dochodów i wydatki budżetu
   • Czy musimy zreformować finanse publiczne?
   • Czy grozi nam „wariant węgierski”?
   • Co można i trzeba zrobić
   • Polska 2015, szanse i zagrożenia z perspektywy sytuacji finansów publicznych
  • PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE
   • Czy ekonomia jest nauką?
   • Czym zajmuje się makroekonomia?
   • Co to jest wskaźnik makroekonomiczny?
   • Istotne wskaźniki makroekonomiczne, czyli PKB, produkcja przemysłowa, inflacja, sprzedaż detaliczna itd.
   • Wskaźniki optymizmu i koniunktury
   • Po co to komu?
  • INWESTOWANIE BEZ RYZYKA LUB Z NIEWIELKIM RYZYKIEM
   • Co to jest ryzyko?
   • Instrumenty finansowe
   • Bezpieczne instrumenty finansowe, czyli obligacje skarbowe, lokaty bankowe i inne
   • Przegląd oferty dostępnej w Polsce
   • Co wybrać konkretnie
 10. INSPIRACJE DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH
  • 1 komunikacja z pacjentem – czas trwania 5h
  • 2 szkolenie z ewakuacji szpitali + plan ewakuacji – 4 h
  • 3 szkolenie przeciw pożarowe, aktywna walka z zaprószeniem ognia
  • 4 szkolenie z zakresu zagrożenia atakiem terrorystycznym z epizodem active shooter/ szkolenie możliwe z wykorzystaniem kaskadera/
  • 5 szkolenie z interwencji kryzysowej, pacjent w stanie autodestrukcji
  • 6 szkolenie ze stanów zagrożenia życia na oddziale szpitalnym, reanimacja (ILS)
  • 7 agresywni pacjenci – negocjator policyjny i psycholog
  • 8 segregacja pacjentów w codziennej praktyce oddziału szpitalnego oraz zdarzeniu
  • 9 pierwsza pomoc dla personelu administracyjnego i niemedycznego, dla biura
  • 11 Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne dla dorosłych
  • 12 Farmakologia dla Ratowników medycznych – warsztat