Budowanie odporności psychicznej w czasach niepewności.

Budowanie odporności psychicznej w czasach niepewności.

Termin

Kategoria:

Najlepszą bronią przeciwko stresowi jest umiejętność wyboru jednej myśli ponad inną.”
William James  amerykański psycholog i filozof

Celem warsztatu jest  wytrenowanie budowania odporności psychicznej rozumianej jako zdolności do rozwoju w czasach zmian i niepewności. Dokonamy analizy globalnego doświadczenia  pandemii na poziomie indywidualnym i grupowym. Pandemia zachwiała ogólnym poczuciem bezpieczeństwa. Wywołało to wiele negatywnych emocji, zatem niezwykle istotne z psychologicznego punktu widzenia jest  wspólne „przepracowanie sytuacji” nadając jej nowe znaczenie.

Program szkolenia:

 1. Przeformułowywanie negatywnych myśli.
 2. Wpływ negatywnych myśli na układ odpornościowy.
 3. Radzenie sobie z emocjami własnymi i innych (poczucie braku kontroli, bezradności, bezsilności, lęk, złość, smutek itd..).
 4. Nadanie sensu temu co się dzieje.
 5. Radzenie sobie z niepewnością.
 6. Koncentracja na tym na co mamy wpływ.
 7. Tworzenie nowej perspektywy czasowej.
 8. Wyznaczanie nowych celów.
 9. Praca z przekonaniami.
 10. Społeczne i psychologiczne konsekwencje pracy zdalnej a różnice osobowościowe.
 11. Dyscyplina.
 12. Uważność.

Prowadząca: Anna Brzezińska

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formule zamkniętej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Terminy