Dialog motywujący w zarządzaniu

Dialog motywujący w zarządzaniu

Termin

Kategoria:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania zaangażowania u pracowników w tym w szczególności:

 • zwiększenia skuteczności rozmów feedbackowych,
 • otrzymania informacji zwrotnej na temat swoich umiejętności,
 • nabycia umiejętności budowania motywacji wewnętrznej,
 • bycia efektywnym menadżerem, nie będąc nachalnym i autokratycznym,
 • zwiększenia otwartości na zmiany organizacyjne,
 • zwiększenia otwartości i zaangażowania w proces rozwoju kompetencji.

Program szkolenia:

 1. Dialog motywujący – geneza, historia metody
 2. Umiejętności potrzebne do prowadzenia dialogu motywującego
 3. Ukierunkowywanie – wyznaczanie celów
 4. Wywoływanie – przygotowanie do zmiany
 5. Planowanie
 6. Dialog motywujący w codziennej praktyce

Prowadzący: Radosław Wajler

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formule zamkniętej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Terminy