Empowerment – zarządzanie energią i zaangażowaniem

Empowerment – zarządzanie energią i zaangażowaniem

Termin

Kategoria:

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie osobistych zasobów i kompetencji.
 • Diagnoza własnego warsztatu lidera – znalezienie możliwych obszarów usprawnień. Analiza profilu osobowości.
 • Poznanie modeli osobowościowych MBTIMyers-Briggs Type Indicator oraz Extended DISC.
 • Rozwój kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji w zespołach.
 • Poznanie technik zarządzania emocjami w zespole, rozwijanie inteligencji emocjonalnej i wpływania na zaangażowanie i energię pracowników.
 • Większa siła oddziaływania na członków zespołu, wypracowanie narzędzi wspierających pracę zespołu. Kształtowanie umiejętności motywowania podwładnych.
 • Lepsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego wśród pracowników.
 • Zapoznanie się z różnicami w stylu zarządzania kobiet i mężczyzn w procesie zarządzania energią zespołu.

Program szkolenia:

 1. Energia zespołu. Poznaj sekrety dynamicznych, wysokoergetycznych zespołów
 2. Budowanie autorytetu lidera
 3. Cocreate&Challenge. Podstawowe zasady formułowania i przekazywania celów zespołowi
 4. Profile osobowości – jak nasza osobowość wpływa na zaangażowanie i energię zespołu
 5. Jak motywować i przewodzić w szybko zmieniającym się świecie
 6. Zarządzanie emocjami 0 jak rozwijać w sobie inteligencję emocjonalną i skutecznie przewodzić ludźmi

Prowadzący: Dorota Jaślan

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formule zamkniętej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Terminy