VII FESTIWAL RODZINY

VII FESTIWAL RODZINY

Termin

Kategoria:

Festiwal Rodziny www.festiwalrodziny.pl to coroczny projekt organizowany w formie różnorodnych aktywności rodzinnych, gdzie przez wspólną zabawę uczestnicy mogą doświadczyć jak ważne jest spędzanie czasu razem- rodzinnie. Festiwal współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Inicjatywa jest inauguracją „Pikników edukacyjnych” organizowanych przez Fundację Rodzinną.

Jaki cel nam przyświeca?

  • Budowanie pozytywnego wzorca: Rodziny – zdrowej, aktywnej i otwartej
  • Aktywizowanie Rodzin do aktywnego wspólnego spędzania wolnego czasu
  • Stworzenie medialnej mody na aktywne, rodzinne spędzanie czasu
  • Edukacja mieszkańców w obszarze spędzania rodzinnie czasu wolnego,   wzmacniania więzi rodzicielskich, funkcji rodziny, odnajdowania i realizowania wspólnych pasji
  • Pokazanie optymistycznego oblicza Warszawiaków – ludzi rodzinnych i otwartych na wspólne działanie

Naszą misją jest edukacja Rodzin, jak aktywnie, bez wielkich nakładów finansowych oraz przy małych modyfikacjach w stylu życia scalić rodzinę, dać dzieciom więcej poczucia bezpieczeństwa i wzmocnić w nich poczucie własnej wartości.  Projekt Festiwal Rodziny ma na celu zaktywizować rodziny, pokazać, jak ważnym jest spędzanie wspólnie wolnego czasu i jak niewiele wymaga to dodatkowego wysiłku. Nie przypadkowo na organizację wybierane są miejsca, chcemy, aby impreza miała charakter konkursu / Rodzinnej Olimpiady. Uczestnicy, którzy biorą w niej aktywnie udział zbierają punkty. Punkty zamieniają na los. A Każdy los WYGRYWA. Dzięki naszym wszystkim Partnerom udaje nam się zbierać fantastyczne nagrody, które z przyjemnością rozdajemy zwycięzcom:-)

Zapraszamy na www.festiwalrodziny.pl

POSTAW NA RODZINĘ, PRZYJDŹ NA FESTIWAL RODZINY!!!

Terminy