GARNITUR KONTRA GARSONKA czyli jak zbudować dobre relacje w pracy

GARNITUR KONTRA GARSONKA czyli jak zbudować dobre relacje w pracy

Termin

Kategoria:

Zarówno kobiety jak i mężczyźni bywają w sytuacjach, w których język drugiej płci wydaje się kompletnie niezrozumiały. Co więcej im bardziej kobieta jest kobieca a mężczyzna jest męski, tym więcej jest międzypłciowych nieporozumień….

Prowadzony przy pomocy interaktywnych metod warsztat ukazuje szersze spojrzenie na zasadnicze różnice  na temat komunikacji między kobietami a mężczyznami  a jego celem jest nauka efektywnego wykorzystywania typowo kobiecych i typowo męskich cech, na zasadzie współpracy i uzupełniania się obu płci.

Korzyści:

Poznanie specyfiki zachowania kobiet i mężczyzn oraz wiedza o tym, jak rozszyfrowywać „język drugiej płci” zaowocuje zwiększeniem wydajności pracy, podniesieniem poziomu motywacji oraz przyczyni się do wzajemnego zrozumienia i akceptacji.

Metody:

Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania praktyczne, dlatego też szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, z naciskiem na interaktywny udział uczestników poprzez gry symulacyjne, ćwiczenia, scenki, dramę, ćwiczenia projekcyjne, testy diagnozujące, mini-wykłady itp. Dzięki praktycznemu doświadczaniu uczestnicy odkrywają, iż sekret budowania porozumienia polega na poznaniu i zaakceptowaniu różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami. 

Szkolenie opracowane w oparciu o autorski program prowadzącej na podstawie książki jej autorstwa: „Garnitur kontra garsonka czyli jak budować dobre relacje w pracy”.

 

 

Cel główny szkolenia:

 • Zdobycie oraz praktycznie wykorzystanie wiedzy z zakresu różnic między kobietami i mężczyznami w miejscu pracy – budowanie postawy wzajemnego wsparcia, szacunku, zaufania i akceptacji

 

Cele szczegółowe:

 

 • Zmiana postawy na bardziej życzliwą i akceptującą zarówno siebie jak i przedstawicieli odmiennej płci.
 • Nauczenie się reagowania zgodnego z regułami rządzącymi w „świecie kobiet i w świecie mężczyzn” – uzyskiwanie efektu synergii.
 • Nauka uzyskiwania i okazywania wsparcia przez kobiety i mężczyzn w środowisku pracy.
 • Poznanie odmiennych stylów komunikacji oraz sposobów rozwiązywania konfliktów specyficznych dla każdej płci.
 • Zrozumienie różnic w radzeniu sobie ze stresem przez kobiety i mężczyzn i zdobycie umiejętności redukowania związanego z nimi napięcia.
 • Praktyczne wskazówki na temat zarządzania pracownikami przy uwzględnieniu różnic płciowych oraz nawiązywania bezkonfliktowej współpracy.
 • Poznanie technik komunikacyjnych ułatwiających budowanie harmonijnego i stabilnego zespołu bez konieczności rezygnacji z tego, co jest ważne dla każdego ze współpracowników.
 • Wzrost zaufania oraz poczucia wartości u każdego członka zespołu, poprzez naukę dawania i brania w zależności od potrzeb.
 • Złamanie schematów i stereotypów dotyczących obydwu płci – na wesoło.
 • Savoir-vivre a „płeć mózgu” – jak zadbać o „kulturę płci” w organizacji
 • Integracja grupy oparta na zasadach zrozumienia i szacunku

Autorka i prowadząca: Joanna Sajko

Terminy