Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Termin

Kategoria:

Kryzys – zagrożenie czy szansa?

 

Celem warsztatu jest

Celem głównym programu jest podniesienie skuteczności specjalistów pracujących na rzecz osób doświadczających zdarzeń kryzysowych.

Zakładane rezultaty:

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności specjalistycznych a w efekcie gotowości, motywacji specjalistów niezbędnych do podejmowania i prowadzenia działań w obszarze pomocy / interwencji na rzecz osób doświadczających zdarzeń kryzysowych.

 Program szkolenia:

 • Psychologiczne aspekty i rozumienie zjawiska kryzysu, reakcje kryzysowe. Interwencja a pomoc
 • Postawy, emocje i sposoby radzenia sobie w pracy interwencyjnej.
 • Diagnoza. Interwencja kryzysowa jako pomoc wielopłaszczyznowa i indywidualna.
 • Planowanie działań i strategie
 • Budowanie rozwiązań i opracowywanie planów postępowania, wypracowanie algorytmów postępowania.
 • Praktyka działań interwencyjnych – trening umiejętności pracy interwencyjnej.
 • Interdyscyplinarność w pracy interwencyjnej
 • Wykorzystanie potencjału i narzędzi superwizji koleżeńskiej i grupowej,
 • Zasady i praktyka wsparcia superwizyjnego dla osób i grup prowadzących działania interwencyjne
 • Reakcje zbiorowe
 • Debrefing wg PSR

Metoda:

Główną metodą jest warsztat pracy grupowej wzbogacony o formy Superwizji grupowej, dający możliwość wymiany informacji i uczenia się na podstawie doświadczeń innych. Praca zawierać będzie również elementy superwizji pośredniej – służącej podnoszeniu kompetencji poszczególnych osób. Praca na podstawie: analiz przypadku, moderowanej dyskusji, odgrywania ról, wykład ograniczony do niezbędnego minimum

 

Prowadzący: Robert Smyczyński

 

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formule zamkniętej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Każde szkolenie poprzedza analiza potrzeb potencjalnego zleceniodawcy, jak również doprecyzowanie szczególnych potrzeb potencjalnych uczestników. Szkolenia podlegają ewaluacji wraz z rekomendacjami. 

Terminy