Kierowanie zespołem

Kierowanie zespołem

Termin

Kategoria:

Cele szkolenia:

 • Poznanie i doprecyzowanie roli oraz zadań menedżera;
 • Budowanie swojej pozycji w zespole
 • Zidentyfikowanie własnego dominującego stylu kierowania;
 • Poznanie strategii elastycznego przywództwa;
 • Udzielania informacji zwrotnych podwładnym na temat wykonywanej pracy
 • Delegowanie zadań w zależności od stopnia dojrzałości pracowników
 • Zarządzania przez cele i zadania
 • Sytuacyjne zarządzanie pracownikami (według modelu K. Blancharda)
 • Doskonalenie umiejętności kierowania poprzez indywidualne rozmowy z podwładnymi;
 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania przez cele i zadania;
 • Rozwinięcie umiejętności motywowania podwładnych.

Program szkolenia:

 1. Od grupy do zespołu
 2. Proces grupowy a działanie zespołu
 3. Tworzenie efektywnego zespołu
 4. Motywowanie zespołu – budowanie pozytywności
 5. Skuteczne delegowanie zadań – główne zasady.
 6. Sztuka rozwiązywania konfliktów w zespole.

Prowadzący: Radosław Wajler

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formule zamkniętej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Terminy