Komunikować, czy komunikować się? Jak budować mosty zamiast murów?

Komunikować, czy komunikować się? Jak budować mosty zamiast murów?

Termin

Kategoria:

W dowolnym języku nie powiesz niczego innego ponad to, kim jestem.
Ralph Waldo Emmerson

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i budowania dobrych relacji z otoczeniem osobistym i zawodowym;
 • Budowanie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się;
 • Wykształcenie u uczestników umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań, poznania narzędzi kierowania rozmową;
 • Diagnoza własnego stylu komunikowania, weryfikacja mocnych i słabych stron własnych umiejętności i wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów pojawiających się w procesie komunikacji.
 • Budowanie komunikacji nastawionej na dialog – budowanie dobrego nastawienia do siebie nawzajem, asertywnego wyrażania zdania z szacunkiem dla drugiej osoby.

Program szkolenia:

 1. Zasady efektywnej komunikacji – umiejętność słuchania i klarownego wypowiadania się
 2. Zrozumiałe i klarowne wypowiadanie się
 3. Narzędzia budowania zrozumienia
 4. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 5. Co niszczy relacje?
 6. Poczucie własnej wartości w procesie komunikacji
 7. Zachowania asertywne w komunikacji interpersonalnej

 

Prowadzący: Dorota Jaślan, Radosław Wajler

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formule zamkniętej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Terminy