Nadużywanie środków psychoaktywnych

Nadużywanie środków psychoaktywnych

Termin

Kategoria:

Adresaci szkolenia:

  • Wszyscy dorośli, którzy mają wpływ na wychowanie młodych ludzi (dzieci i młodzieży) i kształtowanie pozytywnych postaw, a szczególnie: nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół i placówek wychowawczych, a także pracownicy pomocy społecznej, PCPR, rodzice, opiekunowie, kuratorzy.

 

  1. Wprowadzenie dotyczące aktualnej sytuacji używania środków psychoaktywnych, w kontekście zmian na rynku narkotycznym.
  2. Jakie środki są aktualne najbardziej popularne?
  3. Jak wygląda struktura wiekowa osób używających środków psychoaktywnych?
  4. Prezentacja multimedialna charakteryzująca strukturę środków zmieniających świadomość. W tym działanie dopalaczy oraz leków.
  5. Formy leczenia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.
  6. Praca ambulatoryjna.
  7. Detoksykacja.
  8. Leczenie stacjonarne dla osób nieletnich oraz dorosłych.
  9. Trudności wynikające z pracy z osobami uzależnionymi od środków
Terminy