Obsługa Klienta

Obsługa Klienta

Termin

Kategoria:

Celem szkolenia jest rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych do świadczenia wysokiej jakości usług w relacjach z Klientem.

Program szkolenia:

  1. Profesjonalizm w obsłudze Klienta
  2. Sztuka autoprezentacji
  3. Efektywna komunikacja interpersonalna podstawą tworzenia długotrwałych relacji z Klientem
  4. Typologia Klienta w kontekście wspierania pracowników realizujących proces obsługi
  5. Asertywność jako czynnik determinujący partnerstwo w relacjach z klientem
  6. Proaktywność w procesie obsługi – działania nakierowane, zabezpieczenie obecnych Kientów, rozszerzanie współpracy z nimi oraz  na pozyskiwanie nowych Klientów.

Prowadzący: Radosław Wajler 

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formule zamkniętej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Terminy