Pierwsza pomoc- dzieci

Pierwsza pomoc- dzieci

Termin

4min_690Dzięki prowadzeniu działań ratowniczych przed przyjazdem Zespołu Ratownictwa Medycznego szanse na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia sięgają 30%.
Jeśli na miejscu dostępny jest Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) szanse na uratowanie życia rosną trzykrotnie!
Proponujemy przeprowadzenie szkolenia w najwyższym standardzie realizacji materiału dydaktycznego.
Program szkolenia opracowany został zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie pierwszej pomocy z wykorzystywaniem urządzeń AED.  
Praktyczny wymiar szkolenia zwiększa efektywność realizowanego materiału.

 

Zakres szkolenia:

 • motywacja do udzielania pomocy
 • podstawa prawna udzielania pomocy
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłego i dziecka
 • resuscytacja w wykorzystaniem AED
 • wzywanie pomocy
 • pozycja bezpieczna
 • drgawki, drgawki gorączkowe
 • duszność
 • urazy głowy u dzieci
 • wyposażenie apteczki
 • zadławienia, zachłyśnięcia
 • inne stany nagłe w pediatrii

W ramach szkolenia przeprowadzimy dodatkowo (bezpłatnie) rewizję Państwa apteczki samochodowej oraz doradzimy ewentualne jej wyposażenie, sprawdzimy prawidłowość mocowania Państwa fotelika samochodowego.   
Naszym standardem jest realizowanie zajęć praktycznych w maksymalnie 6 osobowych grupach, gdzie każdy Kursant ma do dyspozycji własny fantom do ćwiczeń. Takie rozwiązanie gwarantuje najwyższą efektywność ćwiczeń i w pełni wykorzystuje przeznaczony na kurs czas.

GWARANTUJEMY:

 • wykwalifikowaną kadrę instruktorów – praktyków w zakresie ratownictwa medycznego
 • program szkolenia realizowany wg najnowszych wytycznych ERC  
 • minimum 6 fantomów osób dorosłych firmy Laerdal® w grupie ćwiczeniowej
 • co najmniej 3 fantomy dzieci i niemowląt firmy Laerdal® w grupie ćwiczeniowej
 • minimum dwa szkoleniowe AED różnych producentów  
 • certyfikat uczestnictwa dla każdego Kursanta 
 • 10% rabat na kolejne szkolenia z oferty www.aszmed.pl
 • GRATIS: inspekcję apteczki samochodowej

 

Koszt: 100 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00

 

Eksperci Szkolenia:

Ariel Szczotok

Kurs Ratownictwa Medycznego Z wykształcenia Ratownik Medyczny, obecnie student wydziału pielęgniarstwa Collegium Masoviense. Od 2006 roku instruktor pierwszej pomocy. Swoją karierę szkoleniową zaczynał w Polskim Czerwonym Krzyżu, aby w 2006 wstąpić do Pomorskiego Towarzystwa Ratowniczego. Od 2008 roku samodzielny Instruktor. Dyspozytor medyczny, Koordynator Szkoleń Medycznych w jednym z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych na polskim rynku. Współpracuje w ramach projektów szkoleniowych z największymi firmami medycznymi w Polsce. Przeszkolił kilka tysięcy osób w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa. Planuje podjąć się specjalizacji anestezjologicznej i perfuzjonistycznej. Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń dla grup niezwiązanych z medycyną oraz dla kadr medycznych w standardach:

 • BLS bezprzyrządowe udzielanie pierwszej pomocy
 • AED nauka używania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych
 • ALS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – szkolenie dla Kadr Medycznych
 • ITLS – zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała – szkolenie dla Kadr Medycznych
 • ILS – wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia – szkolenie dla Kadr Medycznych
 • działania ratownicze na miejscu zdarzenia w zespołach ratownictwa medycznego
 • doradztwo w zakresie wyposażenia zakładów pracy w środki ochrony
 • team building

Aleksandra Majchrzak

CV1Starszy Inspektor ds. bhp, ratownik medyczny, od marca 2011 roku pracuje jako inspektor bhp (szkolenia bhp, analiza ryzyka zawodowego, pełna obsługa bhp), od stycznia 2005 roku prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy.

 • w 2010 roku – studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • w 2008 roku – studia podyplomowe na kierunku Psychologia Kryzysu i Interwencja Kryzysowa
 • w 2006 roku – studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne
 • w 2004 roku – studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne

 

 

 

 

 

Zobacz filmiki instruktażowe dotyczące pierwszej pomocy:

 http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/jak-zatamowac-krwotok,118842.html

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/co-zrobic-gdy-dziecko-sie-zachlysnie,115189.html

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/jak-uzywac-defibrylatora,124813.html

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/pierwsza-pomoc-resuscytacja-krok-po-kroku,122649.html

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/oparzenia-pierwsza-pomoc-krok-po-kroku,116531.html

Terminy