Pierwsza pomoc – dorośli

Pierwsza pomoc – dorośli

Termin

Kategoria:

Kurs Ratownictwa MedycznegoDzięki prowadzeniu działań ratowniczych przed przyjazdem Zespołu Ratownictwa Medycznego szanse na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia sięgają 30%.
Jeśli na miejscu dostępny jest Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) szanse na uratowanie życia rosną trzykrotnie!
Proponujemy przeprowadzenie szkolenia w najwyższym standardzie realizacji materiału dydaktycznego.
Program szkolenia opracowany został zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie pierwszej pomocy z wykorzystywaniem urządzeń AED.  
Praktyczny wymiar szkolenia zwiększa efektywność realizowanego materiału.

 

Zakres szkolenia:

 • motywacja do udzielania pomocy
 • podstawa prawna udzielania pomocy
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłego
 • resuscytacja w wykorzystaniem AED
 • wzywanie pomocy
 • pozycja bezpieczna
 • drgawki
 • duszność
 • ból w klatce piersiowej
 • wyposażenie apteczki

W ramach szkolenia przeprowadzimy dodatkowo (bezpłatnie) rewizję Państwa apteczki samochodowej oraz doradzimy ewentualne jej wyposażenie.   
Naszym standardem jest realizowanie zajęć praktycznych w maksymalnie 6 osobowych grupach, gdzie każdy Kursant ma do dyspozycji własny fantom do ćwiczeń. Takie rozwiązanie gwarantuje najwyższą efektywność ćwiczeń i w pełni wykorzystuje przeznaczony na kurs czas.

GWARANTUJEMY:

 • wykwalifikowaną kadrę instruktorów – praktyków w zakresie ratownictwa medycznego
 • program szkolenia realizowany wg najnowszych wytycznych ERC  
 • minimum 6 fantomów osób dorosłych firmy Laerdal® w grupie ćwiczeniowej
 • minimum dwa szkoleniowe AED różnych producentów  
 • certyfikat uczestnictwa dla każdego Kursanta
 • 10% rabat na kolejne szkolenia z oferty www.aszmed.pl
 • GRATIS: inspekcję apteczki samochodowej

Koszt: 800 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00

 

Eksperci Szkolenia:

ARIEL SZCZOTOK

Kurs Ratownictwa Medycznego Z wykształcenia Ratownik Medyczny, obecnie student wydziału pielęgniarstwa Collegium Masoviense. Od 2006 roku instruktor pierwszej pomocy. Swoją karierę szkoleniową zaczynał w Polskim Czerwonym Krzyżu, aby w 2006 wstąpić do Pomorskiego Towarzystwa Ratowniczego. Od 2008 roku samodzielny Instruktor. Dyspozytor medyczny, Koordynator Szkoleń Medycznych w jednym z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych na polskim rynku. Współpracuje w ramach projektów szkoleniowych z największymi firmami medycznymi w Polsce. Przeszkolił kilka tysięcy osób w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa. Planuje podjąć się specjalizacji anestezjologicznej i perfuzjonistycznej. Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń dla grup niezwiązanych z medycyną oraz dla kadr medycznych w standardach:

 • BLS bezprzyrządowe udzielanie pierwszej pomocy
 • AED nauka używania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych
 • ALS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – szkolenie dla Kadr Medycznych
 • ITLS – zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała – szkolenie dla Kadr Medycznych
 • ILS – wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia – szkolenie dla Kadr Medycznych
 • działania ratownicze na miejscu zdarzenia w zespołach ratownictwa medycznego
 • doradztwo w zakresie wyposażenia zakładów pracy w środki ochrony
 • team building

 Zobacz filmiki instruktażowe dotyczące pierwszej pomocy:

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/co-zrobic-gdy-dziecko-sie-zachlysnie,115189.html

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/jak-uzywac-defibrylatora,124813.html

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/pierwsza-pomoc-resuscytacja-krok-po-kroku,122649.html

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/oparzenia-pierwsza-pomoc-krok-po-kroku,116531.html

 

Terminy