Praktyka pracy ze Osobą Doświadczającą Przemocy

Praktyka pracy ze Osobą Doświadczającą Przemocy

Termin

„Nikt nie może sprawić byś poczuł się gorszy bez twojego pozwolenia”

 

Celem warsztatu jest

Celem głównym programu jest podniesienie skuteczności specjalistów pracujących na rzecz osób uwikłanych w zjawisko Przemocy w Rodzinie, szczególnie w obszarze pracy z Osobami Doświadczającymi Przemocy (ODP).

Zakładane rezultaty:

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności specjalistycznych a w efekcie gotowości, motywacji specjalistów niezbędnych do podejmowania i prowadzenia działań w obszarze pomocy / interwencji na rzecz osób uwikłanych w zjawisko Przemocy w Rodzinie, szczególnie ODP.

Program szkolenia:

Specyfika pracy w oparciu o Lokalny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – aktualne uregulowania prawne i administracyjne, obszar działania, beneficjenci, zasoby, trudności.

Charakterystyka Osoby Doświadczającej Przemocy (ODP), metody i sprawdzone praktyki w pracy – analiza przypadków, praktyka pracy z ODP.

Analiza i wymiana dobrych praktyk w pracy na odległość w realiach ograniczeń w kontaktach osobistych.

Wnioski, rekomendacje.

Metoda:

Główną metodą jest warsztat pracy grupowej wzbogacony o formy Superwizji grupowej, dający możliwość wymiany informacji i uczenia się na podstawie doświadczeń innych. Praca zawierać będzie również elementy superwizji pośredniej – służącej podnoszeniu kompetencji poszczególnych osób. Praca na podstawie: analiz przypadku, moderowanej dyskusji, odgrywania ról, wykład ograniczony do niezbędnego minimum

 

Prowadzący: Robert Smyczyński

 

Szkolenie

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formule zamkniętej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Każde szkolenie poprzedza analiza potrzeb potencjalnego zleceniodawcy, jak również doprecyzowanie szczególnych potrzeb potencjalnych uczestników. Szkolenia podlegają ewaluacji wraz z rekomendacjami. 

Terminy