Przywództwo wszechstronne – szkolenie online dla wyższej kadry menedżerskiej

Przywództwo wszechstronne – szkolenie online dla wyższej kadry menedżerskiej

Termin

Kategoria:

CELE SZKOLENIA

 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich w obszarze przywództwa wszechstronnego

KORZYŚCI

 •  Rozwinięcie umiejętność wykorzystanie wartości jako nośnika budowania zaangażowania w organizacji
 • Przećwiczenie i pogłębienie umiejętności komunikacji menedżerskiej
 • Wzrost efektywności pracy menedżera
 • Rozwinięcie umiejętności angażowania pracowników w organizacji

METODY

 •  Warsztat online – do wyboru Zoom lub MS Teams
 • Indywidualna praca – pre-work przed szkoleniem
 • Indywidualne sesje informacji zwrotnej wyników kwestionariuszy
 • 3 spotkania online 
 • Sesja indywidualna po zakończeniu szkolenia dla każdego uczestnika
 • Zgłoszenie na stronie

 PROGRAM SZKOLENIA 

Przywództwo wszechstronne

Moduł I – Tożsamość lidera

Cel modułu: Poznanie modelu wszechstronnego przywództwa i odniesienie go  
do specyfiki, kultury organizacji

 • Lider wszechstronny – definicja, przykłady
 • Model wszechstronnego przywództwa i jego wartość dodana w zarządzaniu
 • Przywództwo wszechstronne a zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda
 • Forsowanie vs Angażowanie
 • Operacja vs Strategia
 • Równowaga stylów zarządzania
 • Wypracowanie standardowych zachowań w każdej „ćwiartce” modelu
  w odniesieniu do kultury organizacji
 • Budowanie autorytetu lidera poprzez modelowanie zachowań (dawanie przykładu) i spójność komunikacji z działaniami, zasada lustra w zarządzaniu i komunikacji

Moduł II – Ćwiczenia z komunikacji wszechstronnej z pracownikami

Cel modułu: Kształcenie nawyków lidera w obszarze wszechstronnego przywództwa
w kontekście zarządzania sytuacyjnego

 • Forsowanie vs Angażowanie – model SOCAR rozmowy angażującej
 • Strategia vs Operacja – jak używać pracy z metaforami w kontekście strategii (elementy storytelling)
 • Zależność pomiędzy pozytywnością a jakością proponowanych rozwiązań

Moduł III – MBV – zarządzanie wartościami w firmie

Cel modułu: Pogłębienie rozumienia zarządzania wartościami w organizacji

 • Klasy wartości
 • Hierarchie wartości
 • Planowanie rozwoju w kontekście wartości
 • Wartości a podejmowanie decyzji
 • Rozmowa o wartościach – elementy NVC (komunikacja przez przemocy Rosenberga)

 Moduł IV – Monitorowanie i egzekwowanie

Cel modułu: Poznanie i zaplanowanie wdrożenia „zegara monitorowania” realizacji celów i zadań

 • Zegar monitorowania, jako narzędzie monitorowania
 • Tablica SCRUMowa
 • Sprint a maraton w tablicy SCRUMowej
 • Zasady pracy z tablicą
 • Wdrożenie tablicy w organizacji

Moduł V – Feedback

Cel modułu: Doskonalenie umiejętności dawania informacji zwrotnej rozwojowej i pozytywnej – ćwiczenia

 • Modele dawania informacji zwrotnej: FUKO; kanapka itp.
 • Dawania i przyjmowanie informacji zwrotnej – emocje
 • Model 4 uszu Von Thuna w słyszeniu informacji zwrotnej
 • Praca z emocjami i merytoryka w informacji zwrotnej
 • Model „matka-ojciec”, jako narzędzie pracy z emocjami

Moduł VI – Efektywność osobista i praca ze stresem

Cel modułu: Identyfikacja własnej strategii radzenia sobie ze stresem (CISS) oraz wzrost efektywności pracy w sytuacjach trudnych

 • Definicja stresu
 • Reakcja fizjologiczna na stres
 • Style reagowania na stres: zadaniowy, emocjonalny, unikanie
 • Getting Thinks Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności
 • Macierz wpływ – działanie, jako narzędzie zwiększające efektywność i redukuje skutki stresu

 PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 • Podsumowanie całego szkolenia
 • Indywidulany plan rozwoju

 

Ekspert 1: Radosław Wajler

Coach, trener, konsultant ds. wsparcia biznesu, terapeuta ds. wspomagania rozwoju, posiada doświadczenie menedżerskie. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz
na wydziale psychologii. Magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości. Ukończył podyplomowe studia pedagogiczne i psychologiczne.

Certyfikaty

 • Certyfikat trenera wydany przez Urząd Służby Cywilnej we współpracy z National School of Government w Wielkiej Brytanii
 • Dyplom terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
 • Professional Diploma in Marketing
 • Certyfikat trenera
 • Certyfikat coachingu

Projektuje i prowadzi autorskie programy szkoleniowe m.in. z zakresu kompetencji menedżerskich, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, reklamy, sprzedaży, obsługi klienta oraz coachingu. Prowadzi warsztaty Train the Trainer. Specjalizuje się
w opracowywaniu i wdrażaniu strategii HR, jak również programów i procesów szkoleniowych. Wspiera Klientów na etapach budowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa w obszarach sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

Jest zwolennikiem całościowego i procesowego podejścia do zarządzania organizacjami. Pracę grupową łączy z pracą indywidualną/rozwojową.

Ma doświadczenie w budowaniu Assessment Center i Development Center, w ocenie kompetencji pracowników, prowadzeniu i wspieraniu procesów rekrutacji i selekcji pracowników. Jako konsultant wdrażał m. in.: systemy ocen pracowniczych, systemy wynagrodzeń.  

W karierze trenera i konsultanta zrealizował ponad 10000 godzin szkoleniowych
z  rozwoju kompetencji menedżerskich, liderskich, komunikacji i współpracy zespołowej.

Wybrani Klienci:

ABB Polska, Animex, Bank Zachodni WBK, Chryzo Polska, Generali, Getin Bank, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Koleje Mazowieckie, Makro Cash and Carry Polska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Bank Polski, Orlen, Philip Morris Polska, PKO BP, PKP Cargo, PKP Intercity, PZU, Roche Polska, Sąd Okręgowy
w Białej Podlaskiej, Sąd Okręgowy w Warszawie, WIELTON, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, GRENKELEASING SP. Z O. O.

Ekspert 2: Agnieszka Maruda Sperczak

Trenerka Biznesu, Mentorka Liderów, mówczyni motywacyjna i inspiracyjna, akredytowana Coach ICF, Master RReiss Motivation Profile, Master NLP, mentorka i praktyk biznesu, promotorka przedsiębiorczości kobiet, skutecznego motywowania i komunikacji opartej o wartości.

Jedyna trenerka w Europie, która posiadła licencję na certyfikowane szkolenia z metody Instant Influence – Błyskawicznej Motywacji wg dr Michaela V. Pantalona

Bezpośrednia uczennica min. Franka Farrely’wego, Roberta Diltsa, Stephena Gilligana, Richarda Bolstadta, Michaela V. Pantalona, Hermanna Mueller-Walbrodta. 

Inspiruje i angażuje, jest zwolenniczką trenowania umiejętności i budowania wartościowych nawyków, a tym samym wykorzystywania wiedzy w praktyce zarówno biznesowej jak i w życiu osobistym. Ma za sobą setki godzin na scenie, tysiące na sali szkoleniowej i w pracy indywidualnej z ludźmi. Przemawia również na dużych scenach mówiąc o motywacji, rozwiewa mity z nią związane. Udziela wywiadów i chętnie dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem.

Pracowała dla kilkuset organizacji – korporacje, urzędy, firmy rodzinne, globalne z różnych branż. Szkoli, przemawia, prowadzi coachingi i mentoringi indywidualne oraz grupowe. Od kilku rat Prowadzi programy rozwojowe i mentoringowe dla firm i organizacji. 

Ekspert 3: Ewelina Gałęzowska Szomborg

Doświadczony Trener Biznesu, zwolenniczka zwinnego zarządzania – Agile Coach, akredytowany Coach ICF. Prowadzi szkolenia podnoszące umiejętności kierownicze (efektywne przywództwo, budowanie zespołów, motywowanie do pracy, Scrum, Agile Leadership) jak i umiejętności osobiste (autoprezentacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem i emocjami, zarządzanie sobą w czasie, techniki twórczego rozwiązywania problemów, komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole, inteligencja emocjonalna).

Szkolenia prowadzi od 2008 roku. W swojej trenerskiej karierze przeprowadziła ponad 660 dni szkoleniowych na sali oraz ponad 220 godzin szkoleń on-line typu dystans learning.

 • Agile Coach – wspiera organizacje i zespoły nad rozwojem w kierunku zwinności, pomaga w podejmowaniu decyzji i szukaniu rozwiązań w obszarach związanych ze zwinnym wytwarzaniem produktów. Założycielka Agile Hats, gdzie jest odpowiedzialna za miękką, psychologiczną część pracy w zespołach – uświadamia wagę współpracy i inspiruje do sprawniejszej, otwartej komunikacji. Ukończyła akredytowane szkolenie Agile PM Foundation, Management 3.0, Certificated Scrum Master Scrum Study.
 • Dyplomowany Trener Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. W swojej trenerskiej karierze przeprowadziła ponad 660 dni szkoleniowych. Prowadzi szkolenia podnoszące umiejętności kierownicze: Management 3.0., Agile dla zespołów, Facylitacja spotkań, Narzędzia coachingowe, Budowanie zespołów, Motywowanie do pracy. Współpracuje z zespołami w obszarach rozwoju umiejętności osobistych: komunikacji interpersonalnej i zespołowej, Asertywności w komunikacji z interesariuszami. Prowadzi warsztaty wykorzystując Design Thinking, Lego Serious Play, metod twórczego rozwiązywania problemów.
 • Coach ACC ICF Global – praktyk prowadzenia sesji coachingu indywidualnego, zespołowego i grupowego. Poza akredytowanym przez ICF kursem Mistrz Coachingu, szkoliła się także jako Caoch w Centrum Podejścia Zorientowanego na Rozwiązaniach, w Coach Wise, oraz w Centrum CBT, gdzie ukończyła kurs Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Jest także certyfikowanym coachem metody Action Learning oraz medoratorem Design Thinking.

Koszt: 1200 zł ( zw VAT)/ osoba

W cenie:

 1. Przeprowadzenie 3 bloków. Termin zostanie ustalony z grupą (minimum 10 osób)
 2. Zadania przed i po szkoleniu
 3. Konsultacje indywidualne z Trenerem (obowiązuje do 2 m-cy po zakończeniu szkolenia)

 

Terminy