SKUTECZNOŚĆ W KIEROWANIU ZESPOŁEM

SKUTECZNOŚĆ W KIEROWANIU ZESPOŁEM

Termin

Kategoria:

Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji w świadomym zarządzaniu zadaniami w czasie, planowania i zarządzania priorytetami, a także nabycie i utrwalenie wiedzy, oraz doskonalenie umiejętności motywowania szczególnie pozafinansowego pracowników do osiągania wyznaczanych celów biznesowych.

Program szkolenia: 

  1. Potrafię się zorganizować – organizacja czasu pracy
  2. Wiem od czego zacząć… – ustalanie celów i zarządzanie priorytetami
  3. Kierowanie grupą czy zespołem? Wyznaczniki pracy lidera
  4. Budowanie autorytetu lidera grupy?
  5. Motywowanie pracowników
  6. Monitorowanie pracy i udzielanie informacji zwrotnej

Prowadzący: Wojciech F. Szymczak

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formule zamkniętej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Terminy