Tożsamość menedżera – moja nowa rola w zespole/ szkolenie on-line

Tożsamość menedżera – moja nowa rola w zespole/ szkolenie on-line

Termin

Kategoria:

Przebieg szkolenia

CEL SZKOLENIA

 • Budowanie pozycji lidera w zespole po awansie wewnętrznym
 • Poznanie i doprecyzowanie roli oraz zadań menedżera

KORZYŚCI

 • Zidentyfikowanie własnego dominującego stylu kierowania
 • Doskonalenie udzielania informacji zwrotnych podwładnym na temat wykonywanej pracy
 • Rozwinięcie umiejętności delegowania zadań w zależności od stopnia dojrzałości pracowników
 • Doskonalenie zarządzania przez cele i zadania
 • Doskonalenie sytuacyjnego zarządzania (według modelu K. Blancharda)
 • Doskonalenie umiejętności kierowania poprzez indywidualne rozmowy
  z podwładnymi
 • Rozwinięcie umiejętności motywowania podwładnych
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

METODY

 • Warsztat online – do wyboru Zoom lub MS Teams
 • Indywidualna praca – pre-work przed szkoleniem
 • 4 spotkania online po 4 godziny
 • Sesja indywidualna po zakończeniu szkolenia dla każdego uczestnika
 • Zgłoszenie na stronie

 

PROGRAM SZKOLENIA

Tożsamość menedżera – moja nowa rola w zespole

Moduł 1: Osobowość i jej wpływ na jakość i formę kontaktów interpersonalnych w pracy

Cel modułu:

Celem modułu jest poznanie swoich preferencji komunikacyjnych wynikających z posiadanej osobowości i zwrócenie uwagi na często skrajnie różne preferencje komunikacyjno-osobowościowe u osób z którymi współpracujemy.

 •  Analiza indywidualnej osobowości uczestnika szkolenia
 • Programy informacyjne jako składowe analizowanych osobowości
 • Efektywna komunikacja z poszczególnymi osobowościami
 • Analiza naszych mocnych stron i obszarów do rozwoju z punktu widzenia preferencji komunikacyjno-osobowościowych

Moduł 2: Tożsamość lidera / kierownika

 Cel modułu:

Celem moduły jest zmiana perspektywy i myślenia, która wiążę się z awansem.

 •  Analiza własnego stylu kierowania wg Blacharda (kwestionariusz)
 • Pracownik a dobór narzędzi zarządzania – ćwiczenia doboru stylu kierowania wg Blancharda
 • Korzyści i słabe strony każdego ze stylów
 • Jak dopasować styl do sytuacji
 • Zmiana tożsamości – praca z poziomami logicznymi wg Diltsa
 • MBV – zarządzanie przez wartości, jak wdrażać wartości w organizacji
 • Standaryzowana praca menedżera jako narzędzie implementacji wartości w organizacji

Moduł 3: Jeden zespół – jeden cel – istota, znaczenie i rola pracy zespołowej

 Cel modułu:

Poznanie istoty, znaczenia i roli efektywnej pracy zespołowej.

 • Czym zespół jest i nie jest ? (zespół a grupa – istotne różnice)
 • Praca zespołowa i jej znaczenie
 • Zespół jako klucz do sukcesu firmy
 • Jak stawiać cele – SMARTER
 • Problem a cel
 • Modele rozmowy o celach GROW, OSCAR
 • Jak delegować, monitorować i egzekwować wg modelu OSCAR

Moduł 4: Trudne i konfliktowe sytuacje w zespole

 Cel modułu:

Celem tego modułu jest poznanie metod zapobiegania i rozwiązywania konfliktów.

 •  Analiza sytuacji konfliktowej
 • Rodzaje konfliktów wg Koła konfliktów Moore’a
 • Metody i reguły zapobiegania konfliktom
 • Propozycje rozwiązań sytuacji konfliktowych przedstawionych przez grupę
 • Prowadzenie trudnych rozmów w sytuacji konfliktu

Moduł 5: Zarządzanie zmianą w pracy menedżera

 Cel modułu:

Zmiana duża i małą jest dzisiaj codziennością pracy lidera, moduł pozwoli na zwrócenie uwagi na psychologiczne aspekty przeprowadzenia zespołu przez zmianę.

 •  Definicja zmiany i jej fazy
 • Jak rozpoznać, w której fazie jest współpracownik
 • Narzędzie lidera przeprowadzania pracowników przez zmianę
 • Expose
 • Praca z oporem
 • Feedback i monitorowanie
 • Utrwalanie nowych nawyków

Moduł 6: Efektywność osobista i radzenie sobie ze stresem i emocjami

 Cel modułu:

Celem modułu jest przyjrzenie się na podstawie kwestionariusza CISS swojej strategii reagowania w sytuacjach trudnych oraz wdrożenie metod pracy zwiększających efektywność osobistą przy zmniejszeniu kosztu emocjonalnego.

 •  Definicja stresu
 • Reakcja fizjologiczna na stres
 • CISS – mój styl reagowania na sytuacje trudne
 • Getting Thinks Done czyli sztuka bezstresowej efektywności
 • Macierz wpływ – działanie jako narzędzie zwiększania efektywności, mniejszym kosztem emocjonalnym

Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie całego szkolenia
 • Indywidulany plan rozwoju

 

Ekspert: Radosław Wajler

Coach, trener, konsultant ds. wsparcia biznesu, terapeuta ds. wspomagania rozwoju, posiada doświadczenie menedżerskie. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz
na wydziale psychologii. Magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości. Ukończył podyplomowe studia pedagogiczne i psychologiczne.

Certyfikaty

 • Certyfikat trenera wydany przez Urząd Służby Cywilnej we współpracy z National School of Government w Wielkiej Brytanii
 • Dyplom terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
 • Professional Diploma in Marketing
 • Certyfikat trenera
 • Certyfikat coachingu

Projektuje i prowadzi autorskie programy szkoleniowe m.in. z zakresu kompetencji menedżerskich, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, reklamy, sprzedaży, obsługi klienta oraz coachingu. Prowadzi warsztaty Train the Trainer. Specjalizuje się
w opracowywaniu i wdrażaniu strategii HR, jak również programów i procesów szkoleniowych. Wspiera Klientów na etapach budowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa w obszarach sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

Jest zwolennikiem całościowego i procesowego podejścia do zarządzania organizacjami. Pracę grupową łączy z pracą indywidualną/rozwojową.

Ma doświadczenie w budowaniu Assessment Center i Development Center, w ocenie kompetencji pracowników, prowadzeniu i wspieraniu procesów rekrutacji i selekcji pracowników. Jako konsultant wdrażał m. in.: systemy ocen pracowniczych, systemy wynagrodzeń.  

W karierze trenera i konsultanta zrealizował ponad 10000 godzin szkoleniowych
z  rozwoju kompetencji menedżerskich, liderskich, komunikacji i współpracy zespołowej.

Wybrani Klienci:

ABB Polska, Animex, Bank Zachodni WBK, Chryzo Polska, Generali, Getin Bank, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Koleje Mazowieckie, Makro Cash and Carry Polska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Bank Polski, Orlen, Philip Morris Polska, PKO BP, PKP Cargo, PKP Intercity, PZU, Roche Polska, Sąd Okręgowy
w Białej Podlaskiej, Sąd Okręgowy w Warszawie, WIELTON, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, GRENKELEASING SP. Z O. O.

 

Koszt: 900 zł ( zw VAT)/ osoba

W cenie:

 1. Przeprowadzenie 4 bloków po 4 godziny każdy. Termin zostanie ustalony z grupą (minimum 6 osób)
 2. Zadania przed i po szkoleniu
 3. Konsultacje indywidualne z Trenerem (obowiązuje do 2 m-cy po zakończeniu szkolenia)

 

 

Terminy