Train the trainer

Train the trainer

Termin

Kategoria:

Cele kursu:

Doskonalenie i rozwój kluczowych kompetencji trenerskich .

Poznanie nowych metod aktywizujących oraz poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii, zarządzania i metodyki prowadzenia szkoleń.

Nasi trenerzy stawiają na praktykę, więc w trakcie kursu nie zabraknie okazji do przećwiczenia prezentowanej wiedzy. Każdy z uczestników będzie mógł przećwiczyć w praktyce umiejętności trenerskie na różnych etapach cyklu szkoleniowego, nauczyć się jak projektować szkolenia oraz jak zarządzać zasobem technik szkoleniowych. 

Poznana wiedza pozwoli Ci zwiększyć zyski z prowadzonej działalności szkoleniowej poprzez prowadzenie warsztatów/szkoleń w bardziej aktywizujący sposób, bez konieczności korzystania z prezentacji multimedialnych.

 Program kursu:

1.Ppoczątek szkolenia
Jak skutecznie rozpocząć ten proces?

 1. Zasady organizacji początku szkolenia
  Rodzaje ice-breakerów, pozwalające „przełamać” ewentualny opór grupy
 2. Uczenie się dorosłych
  Typologia podejścia do procesu uczenia się
 3. „Trójkąt kompetencji”
  W jakich obszarach rozwijają się uczestnicy szkoleń
 4. Cykl szkoleniowy
  czyli co po czym w organizacji szkolenia
 5. Analiza potrzeb szkoleniowych
  Po co ją przeprowadzamy i jakimi metodami
 6. Metody szkoleniowe
  Omówienie ok. 30 technik i przećwiczenie ponad połowy z nich:
  mini-wykład, prezentacja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusja, studium przypadku, gry szkoleniowe, energisery
 7. Tworzenie autorskich narzędzi szkoleniowych
  Jak samemu tworzyć narzędzia, żeby nie musieć zgapić od innych
 8. Projektowanie szkolenia
  z uwzględnieniem formułowania celów szkoleniowych, podziału na moduły i sesje, zaplanowaniem treści i metod szkoleniowych oraz ich kolejności, szacowaniem czasu poszczególnych etapów szkolenia
 9. Skuteczny mini-wykład trenera
  Wystąpienia indywidualne uczestników wraz z szeroką informacją zwrotną, jako doskonalenie warsztatu prezentowania się przed grupą odbiorców 
 10. Trudny uczestnik i trudne sytuacje
  Możliwe zagrożenia i jak nimi zarządzać
 11. Ewaluacja szkoleń
  Po co ją robimy, szacowanie zwrotu z inwestycji w szkolenia
 12. Logistyka szkoleń
  czyli o czym trzeba pamiętać w sali i poza sala szkoleniową
 13. Rozwój trenera
  Co dalej po szkoleniu?

Prowadzący: Marcin Krukar

Terminy