Trening zastępowania agresji

Trening zastępowania agresji

Termin

Kategoria:

Trening zastępowania agresji (ART – aggression replacement training) to program mający na celu zastąpienie postaw aspołecznych aktywnym uczeniem pożądanych zachowań.

TZA składa się z trzech modułów:

  • Trening Umiejętności Społecznych, obejmujący szereg rozbudowanych umiejętności, takich jak wyrażanie własnych uczuć, radzenie sobie z czyjąś złością, reagowanie na zaczepki, unikanie walki, reakcje na namawianie, radzenie sobie z presją grupy itp.
  • Trening Kontrolowania Złości – uczestnik poznaje i redukuje swoją złość, odnajduje najlepsze dla siebie sposoby na opanowanie gniewu i wyrażenie go w sposób odważny lecz nieagresywny,
  • Wnioskowanie Moralne –pokazanie, jak dokonywać wyborów w trudnych sytuacjach, które wymagają poświęcenia pewnych wartości dla innych, bez okazywania przy tym gniewu.

 

Program obejmuje 32h dydaktyczne i przeznaczony jest dla grup 6-8 osobowych.

Prowadzący: Agnieszka Tobota, Aleksandra Golec

Terminy