Zespoły interdyscyplinarne w praktyce pracy socjalnej i Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie – doskonalenie umiejętności pracy, motywacja, strategie, analiza przypadków.

Zespoły interdyscyplinarne w praktyce pracy socjalnej i Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie – doskonalenie umiejętności pracy, motywacja, strategie, analiza przypadków.

Termin

Kategoria:

„Nie podążaj tam, gdzie wiedzie ścieżka. Pójdź tam, gdzie jej niema i wytycz szlak” R.W. Emerson

 

Celem warsztatu jest

Doskonalenie umiejętności pracy w nurcie Interdyscyplinarnym, wzrost motywacji i odporności uczestników, budowanie efektywnych strategii pracy z Osobami uwikłanymi w Zjawisko Przemocy,  analiza przypadków pod kontem rekalibracji działań.

Zakładane rezultaty:

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności specjalistycznych wśród osób pracujących w formule interdyscyplinarnej (Zespoły Interdyscyplinarne i ich Grupy Robocze a w efekcie gotowości, motywacji specjalistów niezbędnych do podejmowania i prowadzenia działań w obszarze pomocy / interwencji na rzecz osób uwikłanych w zjawisko Przemocy w Rodzinie

Program szkolenia:

Analiza aktualnego stanu w zakresie uregulowań prawnych i administracyjnych.

Analiza zasad i specyfiki pracy Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego/Grup roboczych-obszar działania, beneficjenci, zasoby, trudności

Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie (analiza przypadków) Sprawdzone strategie i metody.

Doskonalenie współpracy w ramach pracy w Grupach Roboczych

Plany i zamierzenia w zakresie budowanie lokalnych rozwiązań systemowych, projekty, partnerzy, finansowanie, poparcie instytucjonalne i społeczne.\

Metoda:

Główną metodą jest warsztat pracy grupowej wzbogacony o formy Superwizji grupowej, dający możliwość wymiany informacji i uczenia się na podstawie doświadczeń innych. Praca zawierać będzie również elementy superwizji pośredniej – służącej podnoszeniu kompetencji poszczególnych osób. Praca na podstawie: analiz przypadku, moderowanej dyskusji, odgrywania ról, wykład ograniczony do niezbędnego minimum

 

Prowadzący: Robert Smyczyński

 

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formule zamkniętej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Każde szkolenie poprzedza analiza potrzeb potencjalnego zleceniodawcy, jak również doprecyzowanie szczególnych potrzeb potencjalnych uczestników. Szkolenia podlegają ewaluacji wraz z rekomendacjami. 

Terminy