Zostałem Kierownikiem i co dalej ?! ABC nowego Kierownika

Zostałem Kierownikiem i co dalej ?! ABC nowego Kierownika

Termin

Kategoria:

Cele szkolenia:

 • Poznanie i doprecyzowanie roli oraz zadań menedżera;
 • Budowanie swojej pozycji w zespole po awansie wewnętrznym;
 • Zidentyfikowanie własnego dominującego stylu kierowania;
 • Udzielanie informacji zwrotnych podwładnym na temat wykonywanej pracy
 • Delegowanie zadań w zależności od stopnia dojrzałości pracowników
 • Zarządzanie przez cele i zadania
 • Sytuacyjnego zarządzania pracownikami (według modelu K. Blancharda)
 • Doskonalenie umiejętności kierowania poprzez indywidualne rozmowy z podwładnymi;
 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania przez cele i zadania;
 • Rozwinięcie umiejętności motywowania podwładnych.

Program szkolenia:

 1. Rola menedżera
 2. Mój naturalny styl kierowania
 3. Komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania zespołem
 4. Delegowanie i przekazywanie zadań pracownikom
 5. Informacja zwrotna

Prowadzący: Radosław Wajler

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formule zamkniętej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Terminy