Alina Gorczyńska

Alina Gorczyńska

Trener, konsultant, wykładowca akademicki, praktyk biznesu (15 lat w branży finansowej)

 Ekspert ds. szkoleń i projektów doradczych z zakresu jakości obsługi Klienta oraz sprzedaży dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego

Z wykształcenia jest ekonomistą i bankowcem. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomii kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie. Praktyk biznesu, posiada ponad 10 letnie doświadczenie związane z pracą w instytucjach finansowych (bankowość i ubezpieczenia), m. in: Specjalista ds. kredytów – Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie, Naczelnik Wydziału Obsługi Ludności – Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie O/Lublin, Audytor wewnętrzny – PBK SA w Warszawie / BPH SA w Warszawie, Manager – Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA Życie, Inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej – ZUS O/Lublin.

Doświadczenie trenerskie i obszary specjalizacji

Trener biznesu, konsultant od 12.2007r. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe, rocznie przeprowadza ponad 500 godzin zajęć dydaktycznych. Opracowuje  autorskie programy, specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń, warsztatów, projektów doradczych m.in. w obszarach:

 • techniki sprzedaży,
 • jakość obsługi klienta,
 • standardy pracy,
 • komunikacja interpersonalna,
 • techniki negocjacji,
 • wywieranie wpływu,
 • strategie rozwiązywania konfliktów,
 • proaktywność w biznesie
 • profesjonalna prezentacja, autoprezentacja
 • asertywność
 • motywacja, automotywacja
 • zarządzanie czasem
 • biznesowy savoir – vivre
 • etykieta biznesowa
 • systemy oceny jakości obsługi klienta z wykorzystaniem Mystery Shopping

 

KLUCZOWI KLIENCI

Bank Zachodni WBK, Banki Spółdzielcze, Bank Pocztowy, Powszechny Bank Kredytowy SA, PZU SA, PKO BP, Poczta Polska SA, PKP Intercity SA, Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, Krajowa Spółka Cukrowa SA „Polski Cukier”, Brenal Sp. z o.o.