Anna Brzezińska

Anna Brzezińska

Coach, psycholog, trener, wykładowca,Ukończyła studia doktoranckie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Państwowej Akademii Nauk, studia magisterskie na kierunku psychologia stosunków międzykulturowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  oraz posiada licencjat z ekonomii – Uniwersytet Gdański. Absolwentka Szkoły Coachów- The Art and Science of Coaching, Erickson College International oraz Wszechnica, Uniwersytet Jagieloński; posiada certyfikat Certyfikat Trenera Biznesu- Szkoła Trenerów Biznesu „Matrik” oraz certyfikat trenera Extended Disc, ukończyła roczny  cykl grupowych treningów balintowskich- Instytut Psychosomatyczny we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Balintowskim; trening kompetencji trenerskich w zakresie zarządzania zmianą. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia wielu programów szkoleniowych dla firm i instytucji. Prowadziła także zajęcia i warsztaty ze studentami w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się m.in. w coachingu, treningach z komunikacji, porozumienia bez przemocy, asertywności, rozwoju potencjału osobistego, zarządzania zmianą, umiejętności kierowniczych, obsługi klienta, różnic międzykulturowych oraz radzenia sobie ze stresem. Warsztaty prowadzi również w języku angielskim.

W życiu zarówno zawodowym jak i osobistym stara się odkrywać i podążać za tym co służy człowiekowi.

Warsztaty, szkolenia i coaching prowadziła między innymi dla: Ministerstwo Sprawiedliwości , Narodowy Bank Polski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Bank Pekao SA,  Bank BPH, Bank Gospodarstwa Krajowego, Mazowiecka Spółka Gazownicza,  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Urząd Miasta Sieradz, Urząd Pracy Bydgoszcz, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Bydgoszcz ,Okręgowa  Izba Pielęgniarek i Położnych Radom,  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Włocławek, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Toruń, Zaremba Intenational Academy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Radomski Szpital Specjalistyczny, Ośrodki Pomocy Społecznej,  Napentens SA, Sanofi-Aventis, Business Lease, Ecco Taxi, Wojskowe TBS , Abramczyk Sp.zo.o, Janssen Polska, Exxon Mobil Polska, EDF Pols