Dorota Paluch

Dorota Paluch

Absolwentka SGH i MBA GFKM, Coach, Mentor. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu HR oraz Coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor finansowy w koncernie międzynarodowym z długoletnim stażem i uprawnieniami biegłego rewidenta. Posiada wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej, kontrolingu, analizy finansowej i rentowności inwestycji, zarządzania ryzykiem finansowym, w tym zabezpieczania transakcji walutowych. Posiada rozległą wiedzę z zakresu przygotowywania, rozliczania i kontroli realizacji poszczególnych linii budżetowych oraz optymalizacji procesów biznesowych, struktur kosztowych, poziomu majątku trwałego.

Fascynuje ją człowiek , poszukiwanie mocnych stron, rozwój potencjału osobistego. Z pasją zajmuje się coachingiem w zakresie  wzmocnienia poczucia wartości i wiary we własne możliwości. Jako doświadczony menadżer wspiera w zmianie, radzeniu sobie ze stresem, priorytetyzacją zadań i zachowaniem równowagi życiowej.

Jej misją życiową jest dzielenie się optymizmem i pozytywna energią oraz pokazywanie jak wiele spraw zależy od nas samych bo wystarczy ,,tylko chcieć” 😉