Generał dr Mieczysław BIENIEK

Generał dr Mieczysław BIENIEK

Jest byłym Zastępcą Dowódcy Strategicznego NATO ds. Transformacji w stanie Virginia, USA. Dowodził elitarnymi jednostkami Wojska Polskiego – 6 Brygadą Powietrzno – Desantową i 25 Dywizją Kawalerii Powietrznej. Był również doradcą afgańskiego Ministra Obrony Narodowej.

Wybitny żołnierz – spadochroniarz, przeszedł drogę służbową w jednostkach specjalnych, szturmowych i powietrzno-desantowych, od szczebla dowódcy grupy specjalnej do dowódcy dywizji Kawalerii Powietrznej, która współtworzył w latach 90-tych.  Przywództwo i dowodzenie doskonalił na wielu stanowiskach służbowych w kraju
i zagranicą.

Dowodził 16 Batalionem Powietrzno-Desantowym 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej. Był dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego ONZ w Syrii w 1989-90 współdziałając z kontyngentami z Austrii, Kanady i Finlandii, skutecznie rozdzielając zwaśnione strony konfliktu Syryjsko –Izraelskiego. Był również szefem obserwatorów
w Misji Pokojowej ONZ w Saharze Zachodniej. Po powrocie do kraju w roku 1994 został dowódcą 6 Brygady Desantowo-Szturmowej w Krakowie. W okresie 1996-1998 dowodził 25 Dywizją Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Od lipca 1998 r. do stycznia 1999r. z sukcesem dowodził Brygadą Nordycko – Polską SFOR w Bośni i Hercegowinie, jako pierwszy polski generał podejmujący służbę w NATO. Jesienią roku 1999 został wyznaczony na szefa Pionu Szkolenia i Ćwiczeń Kwatery Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) w Mons, w Belgii, gdzie organizował wielkie manewry Sojuszu, m.in. ćwiczenia „Strong Resolve”, które odbyły się w Polsce. Odpowiadał też za ćwiczenia Sił Szybkiego Reagowania NATO formacji takich jak ARRC (Allied Rapid Reaction Corps) oraz Sił Najszybszego Reagowania AMF(L) – Allied Mobile Forces (Land).

W roku 2002 podjął kolejne wyzwanie międzynarodowe obejmując na stanowisko pierwszego zastępcy dowódcy 3 Międzynarodowego Korpusu Sil Szybkiego Reagowania NATO z dowództwem na terenie Turcji – Istambuł. Odpowiadał tam za przygotowanie jednostek operacyjnych, planowanie ćwiczeń i ewentualnych operacji sojuszu na tym kierunku strategicznym.  W tym samym roku został awansowany na stopień generała dywizji. Służbę w Turcji zakończył w listopadzie 2003r.

Generał Bieniek był wówczas pierwszym polskim oficerem, który objął tak wysokie stanowisko dowódcze w NATO. Według opinii NATO i polskiego Ministerstwa jest jednym z najbardziej dynamicznych i najlepiej wyszkolonych polskich dowódców, o wielkich zasługach w integracji sił zbrojnych z Sojuszem Północnoatlantyckim, wybitnym specjalistą od działań powietrzno-desantowych i specjalnych.

W okresie od stycznia do lipca 2004 sprawnie dowodził Wielonarodową Dywizją Sił Stabilizacyjnych w Iraku w czasie trudnych sytuacji bojowych wykazując olbrzymi profesjonalizm, oraz talenty dyplomatyczne w czasie negocjacji ze zwaśnionymi frakcjami religijnymi.

Od sierpnia 2004 r. dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. W tym samym roku awansowany do stopnia generała broni.

Podejmuje wyzwania o charakterze militarno -dyplomatycznym i w 2008 r. Obejmuje stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i UE, gdzie skutecznie reprezentuje interesy kraju w tych organizacjach międzynarodowych.

W 2010 r. jako jedyny dotychczas Polak w strukturach militarnych NATO (czterogwiazdkowy generał) obejmuje stanowisko zastępcy Dowódcy NATO ds. Transformacji, które z sukcesem pełnił do września 2013 r. Na tym kluczowym stanowisku brał udział w opracowaniu i wdrażaniu fundamentalnych koncepcji i doktryn, min. ‘‘Koncepcji Strategicznej NATO”, koncepcji „Smart Defence”, oraz procesu planowania obronnego NATO.

Jego bogate portfolio zawiera również wyzwania o charakterze cywilnym, doradzając Ministrowi Obrony Narodowej Afganistanu w 2007 r. w zakresie budowania sił bezpieczeństwa Afganistanu.

Oprócz Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Warszawie w 1995 r., studia podyplomowe w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. a w 1997 r. kurs zarządzania zasobami obronnymi w Monterrey w USA. Ukończył również Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jest doktorem nauk, specjalizując się w bezpieczeństwie międzynarodowym, zarzadzaniem w sytuacjach kryzysowych, oraz strategii wojskowej. Jako „Visiting Proffesor” wykłada w National Defence University w Waszyngtonie, NATO Defence College w Rzymie, UJ w Krakowie, Akademii Frycza Modrzewskiego w Krakowie i wielu innych uczelniach w kraju i za granicą. Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim.

Wykonał ponad 3000 tysiące skoków spadochronowych w tym kilka z wysokości ponad 6000 tysięcy metrów. Posiada uprawnienia instruktora spadochronowego klasy mistrzowskiej armii polskiej, a także brytyjskiej, belgijskiej, amerykańskiej i niemieckiej i tureckiej. Jest członkiem sekcji spadochronowej Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel” w Krakowie. Nie ma na świecie tak wysokiego stopniem oficera, który dokonałby podobnego wyczynu.

Uprawia windsurfing i snowboard, jeździ na nartach, gra w tenisa ziemnego i stołowego. Interesuje się literaturą i historią.

Co oferuje?

Na podstawie własnych doświadczeń pokazuje, ze w nowych czasach globalizacji i internacjonalizacji można być skutecznym przywódcą w ekstremalnych/kryzysowych sytuacjach. Będąc wielokrotnie w sytuacjach bojowych i w rejonach wygaszania konfliktów i wymuszania pokoju, pokazywał, ze użycie siły to nie zawsze skuteczna metoda do osiągniecia końcowego sukcesu operacji. Wskazuje, w jaki sposób budować zespół i motywować go do najtrudniejszych zadań, czasem w ekstremalnych warunkach. Pokazuje, w jaki sposób wytyczać cele i podejmować strategiczne decyzje. Doradza podejmującym kluczowe decyzje na temat strategii dużych organizacji /korporacji/ wielokulturowych w perspektywie wieloletniej, uwzględniając innowacje oraz dynamiczny postęp technologiczny. Sposób, w który prezentuje swoje doświadczenia w odnoszeniu sukcesu pozwala odbiorcom spojrzeć w inny sposób na organizację, w której funkcjonują i skutecznie ja adaptować i prowadzić ją sukcesu. Szczególny nacisk kładzie na aktywne przywództwo i zarządzanie, konsekwencje, samodyscyplinę, oraz kreatywność.

Generał Mieczysław BIENIEK posiadając unikalne doświadczenia przywódcy przedsięwzięć strategicznej, operacyjnej i wykonawczej rangi doradza jak tworzyć, przewodzić i transformować organizacją poprzez wiedze, zaufanie do dyscypliny wykonawczej, lojalność, pracę w zespole i kreatywność. Doradza jak zarządzać firmą, żeby stała się konkurencyjna w zmieniającym się dynamicznie środowisku biznesowym i społecznym.

Styl prezentacji:

Mieczysław BIENIEK prezentuje swoją wiedzę w sposób swobodny i profesjonalny. Jest mówcą  niekonwencjonalnym z olbrzymim poczuciem humoru. Często zaskakuje poprzez używane przez niego metafory i porównania, oraz odniesienia historyczne. Odwołując się nieraz do klasyków różnych dziedzin życia.

Tematy, w których specjalizuje się Generał :

•        Efektywne przywództwo w XXI wieku.

•        Zarządzanie w kryzysie (Jak sobie radzić ze stresem).

•        Strategie bezpieczeństwa narodowego wybranych państw (Polska, USA, Rosja, Francja, Wielka Brytania).

•        Koncepcja strategiczna NATO.

•        Dyplomacja w rozwiązywaniu konfliktów zbrojnych.

•        Budowanie strategii i wytyczanie celów.

•        Negocjacje i analiza ryzyka

•        Globalne wyzwania bezpieczeństwa – zagrożenia hybrydowe.

•        Budowanie silnej kultury organizacyjnej: misja, wizja

i wartości firmy.

•        Zasady funkcjonowania organizacji, myślenie kreatywne

i myślenie strategiczne.

•        Zarządzanie zasobami ludzkimi i motywacja. Budowanie

i integracja zespołów (Rozmowy rozwojowe, ocena wyników pracy, wynagradzanie, efektywność szkoleń). 

Język wykładów:

•        polski,

•        angielski.

Publikacje:

·        General Bieniek, Connected Forces Initiative – A Challenge and an Opportunity.

·        General Mieczysław Bieniek, Polish Army, Deputy Supreme Allied Commander Transformation – Chicago Summit Sets the Course

·        Bieniek M., Leaders development.

·        Bieniek M.,The Countering Hybrid Threats,Evolving Characterof Modern Conflict, zagrożenia hybrydowe

·        Bieniek M.,Przeciwnik online, obrona w cyberprzestrzeni.

·        Bieniek M.,Global commons.

·        Bieniek M.,Serwisy społecznosciowe a terroryzm.

·        Bieniek M., Globalne trendy 2030 – perspektywa USA.

·        Bieniek M., Brygada Nordycko-Polska – doświadczenia w osiąganiu interoperacyjności., Sesja Naukowa, AON, Warszawa, 1998.

·        Bieniek M., Command experience gained in multinational environment. Wykład, Niemcy, NATO Szkoła Oberammergau, listopad 2001.

·        Bieniek M., ACSTP- Allied Command Staff Training Programme – Future of NATO leader training.  Wykład., Konferencja Szkoleniowa. Belgia, SHAPE  czerwiec 2001.

·        Bieniek M., CJTF-Implamentetion process, way ahead. Konferencja szkoleniowa –wykład RC NORTH BRUNSSUM sierpień 2001 r.

·        Bieniek M., Wnioski i doświadczenia z ćwiczeń Państw NATO i PfP oraz ćwiczeń Sił Szybkiego reagowania NATO za rok 2001. Wykład, Sesja Komitetu Wojskowego NATO z udziałem Szefów Sztabów państw NATO, Belgia, Bruksela, grudzień 2001.

·        Bieniek M., Proces formowania Wielonarodowych Korpusów Szybkiego Reagowania NATO na przykładzie 3-go Tureckiego Korpusu NRDC-T

·        Bieniek M., Kryteria operacyjne wymagane do procesu certyfikacji GRF w czasie osiągania    przejściowych i pełnych zdolności operacyjnych (IOC i FOC). Seminarium, Belgia, Mons, SHAPE,  kwiecień 2002.

·        Bieniek M., Droga do sukcesu – struktura organizacyjna, zadania, możliwości operacyjne 3-go Tureckiego Korpusu NRDC-T. Prezentacja. dla Marszałka Senatu, Senatorów
i Parlamentarzystów RP, HQ NRDC-T, Turcja., Istambuł., 2002.

·        Bieniek M., Zdolności operacyjne dla LCC-Land Component Command. Seminarium, Istambuł, grudzień 2002.

·        Bieniek M.,  Zdolności operacyjne Korpusów Sił Szybkiego Reagowania NATO. Wykład , PSOS, Warszawa, 2003.

·        Bieniek M., Operacja stabilizacyjna ”IRAQI REEDOM ” –osiągnięcia i porażki. Sympozjum Naukowe AON ,Warszawa 2004.

·        Bieniek M., Operation ”IRAQI REEDOM ” –Coalition nature of the modern warfare. Wykład, NDU. Waszyngton, wrzesień 2004.

·        Bieniek M., Allies In Iraq – The Commander’s view. Wykład , AEI – Atlantic Enterprise Institute , Waszyngton ,wrzesień 2004.

·        Bieniek M., Rebuilding Peace in Post- Conflict Communities,  Kraków,  pażdziernik 2004. Konferencja międzynarodowa- udział w panelu dyskusyjnym

·        Bieniek M., Scenariusze przyszłości – Kraków,  pażdziernik 2004. Konferencja międzynarodowa- udział w panelu dyskusyjnym.

·        Bieniek M., Łagodne rewolucje-Zmuszeni do użycia siły – Kraków,  pażdziernik 2005. Konferencja międzynarodowa- udział w panelu dyskusyjnym.