Radosław Wajler

Radosław Wajler

Z wykształcenia magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości, ukończył studia podyplomowe z pedagogiki i psychologii klinicznej, terapeuta w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, konsultant, trener i business coach; specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia procesowego; posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów treningowych; stosuje efektywne rozwiązania budowania metodyki i prowadzenie zajęć; dba o zapewnienie wysokiej merytorycznej jakości szkoleń i prac doradczych.

Opracowuje dynamiczne moduły szkoleniowe; bierze udział w opracowaniu narzędzi i prowadzeniu audytów personalnych, a w tym opracowanie i weryfikację narzędzi badania kompetencji z punktu widzenia biznesu; posiada doświadczenie w kierowaniu organizacjami pozarządowymi oraz budowaniu struktur organizacyjnych i personalnych firm.

Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz na wydziale psychologii. W ostatnich latach aktywnie uczestniczy w projektach wdrażania zmian w organizacjach produkcyjnych wspierając liderów szkoleniowo, doradczo i coachingowo w realizacji celów założonych w projektach.

Przepracował ponad 10 000 godzin w ramach pracy konsultancko-trenerskiej.

W Fundacji A.R.T. prowadzi zajęcia warsztatowe dla seniorów, rodziców, osób zagrożonych wykluczeniem społecznych. Udzielał bezpłatnych porad w ramach terapii krótkoterminowej.