Robert Smyczyński

Robert Smyczyński

Mgr. psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS W-wa). Specjalizuje się w pracy w obszarze szeroko pojętego kryzysu i motywacji. Szczególne miejsce w praktyce zawodowej zajmuje praca ze zjawiskami: przemocy w rodzinie, agresji i efektywnej komunikacji międzyludzkiej. Pracuje w nurcie Interwencyjnym i pomocowym z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami, indywidualnie i grupowo.

 

Zawodowo na przestrzeni lat jako terapeuta, interwent, trener, wykładowca związany min. Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, TPG i PZ, ISiAG. Autor i wykonawca autorskich programów edukacyjnych, warsztatowych skierowanych do młodzieży i dorosłych, osób prywatnych, specjalistów i zespołów pracujących w nurcie interdyscyplinarnym w Polsce oraz dla środowiska biznesowego. Członek PST-TSR i EBTA. Fundator i Prezes Fundacji UNA.

Aktualnie poza działalnością na rzecz Fundacji UNA prowadzi własną praktykę kliniczną w Warszawie oraz współpracuje z wieloma ośrodkami oraz służbami pomocowymi i interwencyjnymi w Polsce.