Wojciech F. Szymczak

Wojciech F. Szymczak

Trener, konsultant, coach; absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe

W latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu Urzędu Rady Ministrów (redagowanie biuletynów informacyjnych dla premiera i wicepremierów), gdzie między innymi negocjował warunki dostawy serwisu informacyjnego. Następnie (1992 – 1998) działalność sprzedażowa i menedżerska: zarządzanie zmianą,  kierowanie firmami sprzedażowymi, w tym założyciel Dom Korkowy Grupa Zachodnia
z oddziałami w Poznaniu, Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i Międzyrzeczu; prowadzenie negocjacji handlowych, prowadzenie grup sprzedażowych (tytuł Złotego Dyrektora
w Oriflame) i sprzedaży bezpośredniej (w tym ubezpieczeń i lokat), zarządzanie firmami. Dyrektor zarządzający Egeria Consulting Experts Group.

Absolwent między innymi Incident Counterterrorism Training – Group Management Seminar organizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i rząd RP.

Prowadzi zajęcia dla firm biznesowych, agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii.

Wybrani klienci: PZU S.A., Pekao S.A. BPH, EC Żerań, EC Bełchatów. ZUS, KPRM, PAIZ, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Policja, Tauron, PSE, Energobud, CLA Credit, ZHR, ZHP pgK, Signal-Iduna, Giełda Granitu, MDDP, MRR, ARMiR, Valeo, NBP, Uniwersytet Łódzki, PFRON, NFZ, Urząd Pracy Wrocław, Avon, Polpharma, Class Polska, PKO B.P.

Posiada certyfikaty:

 • Conterterrorism Training Group – Idcident Mamagement, wydany przez rząd USA –1992
 • Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania– Stowarzyszenie KiTZ MATRIK – 2001
 • ACTION LEARNING SET Advisor – 2004
 • International Coach ICC – 2006
 • International Advisor/Assessor Certifikate – Stowarzyszenie KiTZ MATRIK – 2008
 • EXTENDED DISK® – Certyfication Training – 2008
 • First Certificate in Organizational Development Consulting – 2011
  • Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego STAR TRACKS
  • Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego TALENT HUNTER
  • Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego DELIGHT INDEX
  • Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego COMPETENCE NAVIGATOR
  • Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego TASK NAVIGATOR
  • Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego SYNERGIA
 • Prince2 – Foundation – 2015 

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (w latach 2002–2008 i 2011–2012 wiceprezes). Był liderem Kursu Trenerów (cykliczne
3-dniowe kursy trenerskie). Inicjator comiesięcznych spotkań Warszawskiego Klubu Trenera MATRIK – pierwszego tego typu inicjatywy w Polsce (obecnie w SKiTZ MATRIK działa sześć tego typu klubów). Prowadzi zajęcia w Szkole Trenerów (projektowanie, prowadzenie, ewaluacja szkoleń, rozwój zawodowy i osobisty).

 

Prowadzący zajęcia – ekspert (obserwacja i analiza zespołów w treningach sztabowych) Uniwersytet Wrocławski, przygotowania do Euro dla policji dolnośląskiej 2010-2011

 

Opis realizowanych przykładowych projektów:

2015 – cykl szkoleń urzędników KPRM dot. Protokołu dyplomatycznego, w tym zmiana podejścia do przyjmowania interesantów urzędu.

2013 – wdrożenie projektu zmiany w PZU – implementacja modelu rozmowy kontrolująco – inspirującej  (18 dni szkoleniowych)

2010 – prowadzenie jako ekspert treningów sztabowych dla policji dolnośląskiej
w ramach przygotowań do EURO 2012 (zarządzanie procesem grupowym w sztabie)

2009 – projekt szkoleń wdrażających zmiany w firmie ubezpieczeniowej, prowadzenie szkolenia z zarządzania zmianą przy nowej strategii firmy.

2008 – projekt szkoleń dla firmy call center – techniki argumentacji i wywierania wpływu – wdrożenie do nowych procedur i standardów obsługi klienta

2005 – 2007 – współudział w projekcie szkoleniowym przy fuzji banków BPH i PKO S.A. Prowadzenie autorskich szkoleń z kompetencji kierowniczych, przywództwa, budowania poczucia własnej wartości, asertywności dla menedżerów i pracowników.

Prowadził autorskie programy z budowania poczucia własnej wartości, coachingu dla menedżerów, przywództwa, pracy zespołowej, zarządczych kompetencji menedżerskich. Specjalizuje się w etykiecie dla organizacji z wykorzystaniem elementów protokołu dyplomatycznego. Autor programów dla trenerów pracujących
w zmianie (pracował w projekcie „Trener w zmianie – Pantha Rei”).

Publikacje:

Współautor „VADEMECUM TRENERA” gdzie jest autorem rozdziałów pt. Projektowanie szkolenia w aspekcie formułowania celów oraz metod i form ich realizacji oraz nauczanie ludzi dorosłych [VADEMECUM TRENERA, Kraków 2010] oraz „Koncepcje nauczania ludzi dorosłych [VADEMECUM TRENERA, Kraków 2012].

Współautor książki analizującej drogi kariery trenerskiej [W. F. Szymczak, T. Wański]
pt. „Profesjonalni trenerzy czyli jak osiągać długofalowe rezultaty”, GWP, Sopot 2011), Artykuł o rezultatach pracy trenera: (http://matrik.pl/files/content/Wojciech_Szymczak_Dlugofalowe_rezultaty_pracy_trenera.pdf).

 

Wybrane artykuły:

 • Złodzieje czasu pracownika. Kadra kierownicza w administracji nr 4/2012
 • Złodzieje czasu kierownika. Kadra kierownicza w administracji nr 3/2012
 • Jak motywować pracowników. Kadra kierownicza w administracji nr 2/2012
 • Modele przywództwa organizacyjnego a proces grupowy i etapy pracy zespołowej, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 131 pt. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012, Wrocław 2010