Wojciech F. Szymczak

Wojciech F. Szymczak

Trener, konsultant, coach oraz doradca i asesor w procesie certyfikacji trenerów; Politolog, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe

W latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu Urzędu Rady Ministrów (redagowanie biuletynów informacyjnych dla premiera i wicepremierów), gdzie między innymi negocjował warunki dostawy serwisu informacyjnego. Następnie (1992 – 1998) działalność sprzedażowa i menedżerska: zarządzanie zmianą, kierowanie firmami sprzedażowymi. Prezes Zarządu Egeria Consulting Experts Group.

Absolwent między innymi Incident Counterterrorism Training – Group Management Seminar organizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i rząd RP.

Prowadzi autorskie programy z budowania poczucia własnej wartości, coachingu dla menedżerów, przywództwa, zarządzania w zmianie, pracy zespołowej, zarządczych kompetencji menedżerskich, treningów dla trenerów oraz projekty konsultingowe dotyczące diagnozowania organizacji. Prowadzi zajęcia dla firm biznesowych, agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii.

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Wybrani klienci: PZU SA Pekao SA, BPH, PKO B.P. SA, Warta SA, EC Żerań, EC Bełchatów, ENEA Bioenergia Połaniec, ZUS, KPRM, PAIZ, PAIH, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Policja, Tauron, PSE SA, PSE Electra SA, Energobud, CLA Credit, ZHR, ZHP pgK, Signal-Iduna, Giełda Granitu, MDDP, MRR, ARMiR, Valeo, NBP, Uniwersytet Łódzki, PFRON, NFZ, Urząd Pracy Wrocław, Avon, Polpharma, Class Polska, Wydawnictwa SiP.

Posiada certyfikaty:

 • Conterterrorism Training Group – Idcident Mamagement, wydany przez rząd USA –1992
 • Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania– Stowarzyszenie KiTZ MATRIK – 2001
 • ACTION LEARNING SET Advisor – 2004
 • International Coach ICC – 2006
 • International Advisor/Assessor Certifikate – Stowarzyszenie KiTZ MATRIK – 2008
 • EXTENDED DISK® – Certyfication Training – 2008
 • First Certificate in Organizational Development Consulting – 2011
 • Prince2 – Foundation – 2015 
 • Train the Trainer Certificate – Linear Consulting Process – 2017

Publikacje książkowe:

„Projektowanie szkolenia w aspekcie formułowania celów oraz metod ich realizacji”, „Koncepcje nauczania ludzi dorosłych” [VADEMECUM TRENERA, Kraków 2010, 2012];

 1. F. Szymczak, T. Wański, „Profesjonalni trenerzy, czyli jak osiągać długofalowe rezultaty”, GWP, Sopot 2011;
 2. F. Szymczak, Etykieta dla organizacji, czyli wykorzystanie elementów protokołu dyplomatycznego w wymiarze międzykulturowym, Difin, Warszawa 2018 (dodruk 2019)