Webinary dla Rodziców

Webinary dla Rodziców

  • Stres i zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży
  • Jak rozmawiać z dziećmi o trudnych tematach?
  • Komputer, telefon, Internet w życiu dziecka


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

17 + 10 =