NO VIOLENCE DAY

NO VIOLENCE DAY

  •  Zjawisko przemocy – niepokojące sygnały.
  • Rodzaje przemocy: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna.
  • Cykle przemocy.
  • Jak radzić sobie z przemocą w środowisku zawodowym.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

8 + osiemnaście =