#wiemyzkim

#wiemyzkim

Budujące jest to, że po wczorajszym zainaugurowaniu projektu: „HELP DESK EMOCJONALNY”, tak pięknie Państwo zareagowaliście i dostaliśmy tak wiele wsparcia. Wiadomość z prędkością światła rozprzestrzeniła się po internecie.

Pojawiło się wiele pytań, na które z przyjemnością udzielam odpowiedzi:

Jak często będą pojawiać się materiały?

Inspiracje będą pojawiać się raz w tygodniu – we środę, o godz. 18.00

Gdzie będą pojawiać się informacje?

Informacje będą pojawiać się na profilach Linked In Agnieszki Toboty oraz Piotra Kolmasa o czym będziemy Państwa informować.

Kim są specjaliści zaangażowani w projekt? Chcę przedstawić Państwu wybranych Ekspertów, specjalistów w swoich dziedzinach. Zapraszam do zapoznania nas :

Koordynacja społeczna                                                                      

Agnieszka Tobota  – w  Grupie Fundamenti, z pasją kreuje nowatorskie projekty szkoleniowe precyzyjnie dobrane do potrzeb klientów. Zajmuje się promocją nowatorskich koncepcji i rozwiązań. W ostatnich latach dużym powodzeniem cieszą się organizowane przez grupę eventy profilaktyczne, których ważnym elementem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracowników w codziennym życiu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami, w tym z rodzinami dotkniętymi przemocą. Prowadzi konsultacje indywidualne i warsztaty dotyczące profilaktyki przemocy, rodzicielskie grupy wsparcia, warsztaty dotyczące kompetencji wychowawczych i społecznych dla osób zagrożonych chorobą alkoholową i przemocą, konsultacje dla rodzin zmagającymi się z problemami wychowawczymi oraz osób doświadczających przemocy. Członek zespołu interdyscyplinarnego w Markach.

Nagrodzona „Kobiecym Laurem” za działalność dobroczynną przyznawanym przez portal Imperium Kobiet.

Koordynacja biznesowa                                                                                   

Piotr Kolmas – Od 20 lat zajmuje się profesjonalnie rozwojem ludzi i biznesów. Adaptuje zaawansowane narzędzia psychologiczne dla potrzeb organizacji, jej liderów i pracowników. Przeprowadził kilkaset procesów zmian organizacyjnych. Rozwinął tysiące ludzi, którzy dzięki spotkaniu z nim nauczyli się lepiej zarządzać, przewodzić, przeprowadzać zmiany. Pomaga ludziom osiągać efekty, które wcześniej uznawali za nierealne. Inspiruje, uczy, trenuje i pomaga wdrażać zmiany w krwioobieg całej organizacji. Pracuje jako coach ze wszystkimi szczeblami zarządzania.

Najbardziej motywuje Go to, kiedy widzi jak ludzie poprzez zmianę siebie zmieniają świat, w którym żyją i pracują. Jest twórcą wielu koncepcji, modeli i metod szkoleniowych. Współautor modelu przywództwa angażującego opisanego w książce „Lider angażujący.”

Studiował na wydziale Zarządzania i Organizacji UW. Organizował działania rozwojowe z firmami działającymi w obszarze HR: SBI Polska, Certus, Grupa Acceptus (TMI Polska, Telephone Doctor Polska), Specialist & Friends, House of Skills, Persona Global Polska i 4Results.

Pracował między innymi dla takich firm jak: Citibank, PZU S.A, PKO Bank Polski, Media Saturn, Link, Orange, Orlen, Cemex, Generali, Roche, Piotr i Paweł, Bank Pocztowy, Sygnity i inne.

Koordynacja merytoryczna                                                               

Izabella Polichnowska  – certyfikowany trener Extended DISC – metoda oceny potencjału. Posiada doświadczenie w zakresie: diagnozy i oceny potencjału; treningów interpersonalnych; szkoleń miękkich, zwłaszcza z zakresu komunikacji i radzenia sobie z emocjami i stresem; tworzenia i kompleksowego koordynowania projektów rozwojowych, szkoleniowych i edukacyjnych zarówno społecznych jak i komercyjnych. W Fundacji A.R.T., jako koordynator projektów, zajmuje się pisaniem wniosków o granty/dotacje, koordynuje projekty współfinansowane przez instytucje publiczne. Prowadzi również warsztaty i konsultacje dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przemocą oraz warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców, warsztaty dla rodzin.     

Koordynator specjalistów    

Robert Smyczyński – psycholog, terapeuta, interwent, coach, trener.

Psycholog kliniczny (Uniwersytet SWPS). Specjalizuje się w pracy w obszarze szeroko pojętego kryzysu i motywacji. Szczególne miejsce w jego praktyce zawodowej zajmuje praca ze zjawiskami: przemocy w rodzinie, agresji i efektywnej komunikacji międzyludzkiej. Pracuje w nurcie interwencyjnym i pomocowym z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami, indywidualnie i grupowo.

Zawodowo na przestrzeni lat jako terapeuta, interwent, trener, wykładowca związany min. Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, TPG i PZ, ISiAG. Twórca i realizator autorskich programów edukacyjnych, warsztatowych skierowanych do młodzieży i dorosłych, osób prywatnych, specjalistów i zespołów pracujących w nurcie interdyscyplinarnym w Polsce oraz dla środowiska biznesowego. Członek PST-TSR i EBTA. Fundator i Prezes Fundacji UNA. Aktualnie poza działalnością na rzecz Fundacji UNA prowadzi własną praktykę kliniczną w Warszawie oraz współpracuje z wieloma ośrodkami oraz służbami pomocowymi i interwencyjnymi w Polsce.

Radosław Wajler – terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, trener, konsultant, coach.

Z wykształcenia magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości, terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, studia podyplomowe z pedagogiki i psychologii klinicznej. Posiada certyfikat trenera wydany przez Urząd Służby Cywilnej we współpracy z National School of Government w Wielkiej Brytanii. Ukończył, Szkołę Profesjonalnego Coachingu, Akademię Rozwoju Umiejętności Trenerskich, Akademię Coachingu, Professional Diploma In Marketing.

Obecnie łączy pracę terapeutyczną w Fundacji A.R.T. z prowadzeniem programów rozwojowych dla biznesu jako trener, coach i konsultant. Pracuje jako wykładowca na podyplomowych studiach z zarządzania zasobami ludzkimi. Pracował jako wykładowca psychologii ekonomicznej na wydziale psychologii KUL.

W ramach wsparcia terapeutycznego doskonale łączy rozumienie biznesu z potrzebami klientów na co dzień pracujących w tym świecie i poszukujących konsultacji terapeutyczno-psychologicznych. Jest jednym z niewielu specjalistów aktywnie pracujących biznesowo i terapeutycznie. Pracę indywidualną wspiera pracą warsztatową.

W ramach pracy konsultanta biznesowego specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii zmian, jak również programów i procesów szkoleniowych. Wspiera także Klientów na etapach budowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa w obszarach produkcji i sprzedaży.
Jest zwolennikiem całościowego i procesowego podejścia do zarządzania organizacjami.

Dr Joanna Sztuka psycholog, interwent kryzysowy, trener.

Psycholog; doktor nauk humanistyczno-społecznych w dziedzinie psychologii (SWPS i PAN); absolwentka Szkoły Trenerów Warsztatu i Treningu Psychologicznego – (Ośrodek Intra); interwent kryzysowy – (Studium Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej, Uniwersytet SWPS); Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji – (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej). Doświadczenie kliniczne nabywała w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Prowadziła też liczne warsztaty umiejętności miękkich: (komunikacja, asertywność, psychoedukacja) dla uczniów, studentów i pracowników firm.

Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie SWPS oraz psycholog, interwent kryzysowy i psychoterapeuta w kontakcie bezpośrednim z klientem. Udziela konsultacji psychologicznych podopiecznym Fundacji A.R.T.; działa na rzecz pracowników objętych Programem Wsparcia Pracowników w korporacjach: CGP Europe, Morneau Shepell; prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną (PsycheWay). W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej psychoterapeuty i podlega stałej superwizji.

Pracuje z osobami doświadczającymi:

 • kryzysu;
 • zaburzeń lękowych (lęku społecznego, panicznego, fobii, zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych, lęku uogólnionego);
 • zaburzeń nastroju;
 • niskiej samooceny;
 • zespołu stresu pourazowego (PTSD);
 • trudności w relacjach
 • doświadczających przemocy

Anna Brzezińska – psycholog, coach, trener. Udziela konsultacji oraz prowadzi coaching również w języku angielskim.

Certyfikowany Trener Talentów – GALLUP® Certified Strengths Coach, psycholog, trener, wykładowca. Absolwentka GALLUP® Accelerated Strengths Course w Londynie. Ukończyła studia doktoranckie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Państwowej Akademii Nauk, studia magisterskie na kierunku psychologia stosunków międzykulturowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  oraz posiada licencjat z ekonomii – Uniwersytet Gdański. Absolwentka Szkoły Coachów- The Art and Science of Coaching, Erickson College International oraz Wszechnica, Uniwersytet Jagieloński; posiada certyfikat Certyfikat Trenera Biznesu- Szkoła Trenerów Biznesu „Matrik” oraz certyfikat trenera Extended Disc, ukończyła roczny  cykl grupowych treningów balintowskich- Instytut Psychosomatyczny we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Balintowskim; trening kompetencji trenerskich w zakresie zarządzania zmianą.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia wielu programów szkoleniowych dla firm i instytucji. Prowadzi także zajęcia i warsztaty ze studentami w Wyższej Szkole Humanistycznej. Specjalizuje się m.in. w coachingu mocnych stron, treningach z komunikacji, asertywności, rozwoju potencjału osobistego, zarządzania zmianą, umiejętności menedżerskich, obsługi klienta, różnic międzykulturowych, profilaktyki antymobbingowej oraz radzenia sobie ze stresem. W życiu zarówno zawodowym jak i osobistym stara się odkrywać i podążać za tym co służy człowiekowi.

Wojciech F. Szymczak – trener, konsultant coach

Politolog, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego doradca i asesor w procesie certyfikacji trenerów. W latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu. Następnie (1992 – 1998) działalność sprzedażowa i menedżerska: zarządzanie zmianą, zarządzanie grupami sprzedażowymi i kierowanie firmami usługowymi i sprzedażowymi. Prezes Zarządu Egeria Consulting Experts Group.

Prowadzi autorskie programy z budowania poczucia własnej wartości, coachingu dla menedżerów, zarządzania w zmianie, przywództwa, pracy zespołowej, zarządczych kompetencji menedżerskich, treningów dla trenerów oraz projekty konsultingowe dotyczące diagnozowania organizacji. Prowadzi zajęcia dla firm biznesowych, agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Argentyny, Australii, Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Posiada certyfikaty:

 • Conterterrorism Training Group – Idcident Mamagement, wydany przez rząd USA –1992
 • Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania– Stowarzyszenie KiTZ MATRIK – 2001
 • ACTION LEARNING SET Advisor – 2004
 • International Coach ICC – 2006
 • International Advisor/Assessor Certifikate – Stowarzyszenie KiTZ MATRIK – 2008
 • EXTENDED DISK® – Certyfication Training – 2008
 • First Certificate in Organizational Development Consulting – 2011
 • Prince2 – Foundation – 2015 
 • Train the Trainer Certificate – Linear Consulting Process – 2017

Wybrane publikacje książkowe:

„Projektowanie szkolenia w aspekcie formułowania celów oraz metod ich realizacji”, „Koncepcje nauczania ludzi dorosłych” [VADEMECUM TRENERA, Kraków 2010, 2012];

W. F. Szymczak, T. Wański, „Profesjonalni trenerzy, czyli jak osiągać długofalowe rezultaty”, GWP, Sopot 2011;

W. F. Szymczak, Etykieta dla organizacji, czyli wykorzystanie elementów protokołu dyplomatycznego w wymiarze międzykulturowym, Difin, Warszawa 2018 (dodruk 2019)

Joanna Józefowicz PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA, SEKSUOLOG –  terapia indywidualna, par i małżeństw, terapia seksuologiczna, terapia rodzin.

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej. Posiada uprawnienia PTPP do prowadzenia terapii indywidulanej, terapii par oraz pracy z grupami. W latach 2012-2014 współpracowała z Fundacją Centrum Praw Kobiet, gdzie prowadziła psychoterapię kobiet doświadczających przemocy. Była
koordynatorką Telefonu Interwencyjnego, dyżurowała na telefonie zaufania STOP, zajmowała się obsługą psychologiczną poradni mailowej oraz kwalifikacją wolontariuszy psychologicznych, reprezentowała Fundację w mediach. Od wielu lat zajmuje się działalnością psychoterapeutyczną, pracuje z ludźmi w wymiarze indywidualnym, prowadzi terapię par i małżeństw, zajęcia grupowe i warsztaty. Specjalizuje
się w pracy z trudnościami m.in.: emocjonalnymi, relacyjnymi, konfliktami, brakiem zadowolenia z życia, lękami, nerwicami, stresem, doświadczeniami przemocy, zaburzeniami odżywiania, problemami seksuologicznymi. Od 2014 jest związana z Fundacją A.R.T., w której prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię osób doświadczających przemocy, pozostających w kryzysie wynikającym z
trudnej sytuacji życiowej. W latach 2016-2017 pracowała w III Klinice Psychiatrycznej Oddział Dzienny, gdzie jako psycholog prowadziła grupy psychoterapeutyczne oraz różnego rodzaju zajęcia tematyczne,
wspierające proces leczenia. Współprowadzi ośrodek terapeutyczno- rozwojowy HOLIPSYCHE. Praca z ludźmi to dla niej głęboka, zaangażowana relację, która wsparta wiedzą i doświadczeniem umożliwia przemianę. Jej kierunek podpowiada wewnętrzny kompas, który
każdy z nas posiada. Na bazie doświadczeń rozwojowo – terapeutycznych, własnych i tych, uzyskanych w pracy z ludźmi, uważa, że istotne jest kierowanie się wewnętrznym głosem. Jeżeli tracimy dostęp do siebie i swoich przeżyć, proces terapeutyczny pozwala na nowo dotrzeć do tego, co ważne.

Pomagając Pracownikom i ich rodzinom jednocześnie włączasz swoją firmę w działania CSR. Dzięki Twojej decyzji podopieczni Fundacji otrzymają tak potrzebne im wsparcie specjalistów.

KONTAKT W SPRAWIE ROZWIĄZANIA EFEKTYWNEGO DLA POTRZEB TWOJEJ ORGANIZACJI:

Agnieszka Tobota I Dyrektor Sprzedaży

e-mail: agnieszka.tobota@fundamenti.pl ; Tel: +48 601 39 22 44

Piotr Kolmas I Dyrektor Rozwoju

e-mail: piotr@kolmas.pl ; Tel: +48 501180063

Joanna Padewska I Koordynator Projektów

e-mail: wsparcie01@fundacjaart.pl ; Tel: +48 696083871


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 − 3 =