Zachowania agresywne w pracy- Piotr Kolmas, Radek Wajler

Zachowania agresywne w pracy- Piotr Kolmas, Radek Wajler

Jest cienka, czerwona linia między dominującym stylem zarządzania, a agresją.

Wielu przełożonych stosuje wobec swoich podwładnych zachowania agresywne. Krótkoterminowo pomagają w realizacji celów, a długoterminowo niszczą zdrowie, zaangażowanie i satysfakcję.

Rozmawialiśmy o tym z Agnieszka Tobota i Radoslaw Wajler. Zastanawialiśmy się, kiedy szefowie robią to nieświadomie, a kiedy z premedytacją wykorzystują strach, jako narzędzie manipulacji. Rozmawialiśmy też o otoczeniu, o innych pracownikach, którzy są obserwatorami agresywnych zachowań menedżera.

Zastanawialiśmy się na ile potrafią i chcą się temu przeciwstawić, a na ile są bierni i akceptują taką sytuację. Dyskutowaliśmy też o tym, co sprzyja akceptacji przez organizacje takich agresywnych liderów lub gotowości do objęcia ich profesjonalną pomocą. Fragment naszej dyskusji do obejrzenia w filmie

#HelpDeskEmocjonalny powstał po to, by pracownicy, którzy mają uzasadnione przekonanie, że ich przełożony jest agresywny, mieli gdzie się udać po pomoc. Powstał też po to, żeby agresywni szefowie mogli zmienić swój destrukcyjny styl zachowań, nie tracąc przy tym skuteczności w realizowaniu celów.

A co Ty sądzisz o agresji menedżerów wobec swoich podwładnych?

wiemyjak mądryrozwój


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

4 × jeden =