Zapytaj o szkolenie

Zapytaj o szkolenie

Zespoły interdyscyplinarne w praktyce pracy socjalnej i Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie - doskonalenie umiejętności pracy, motywacja, strategie, analiza przypadków.