HELP DESK EMOCJONALNY

HELP DESK EMOCJONALNY

Działając biznesowo, angażujemy się społecznie. To idea, która od początku przyświeca naszej działalności. To synergia, doświadczenie i najlepsze praktyki z połączenia środowiska biznesowego i społecznego. Poprzez nasze działania biznesowe chcemy również zaangażować się społecznie i wesprzeć Fundację A.R.T. , świadczącą pomoc specjalistyczną osobom w kryzysie. Nie wszystkich stać na profesjonalna pomoc, nie wszyscy mają pracodawcę, który szerzej dba o potrzeby swoich pracowników. Kryzys epidemiologiczny dotyka ludzi, rodziny, biznesy i całe gospodarki. W tej sytuacji nowego wymiaru nabiera społeczne zaangażowanie biznesu. Wsparcie społeczeństwa w trudnym czasie i zbudowanie wokół tego odpowiedniej komunikacji to długoterminowa inwestycja. Może okazać się najlepszą strategią, która przyczyni się do zwiększenia zaufania do Państwa firmy, jej działań biznesowych i produktów, a co za tym idzie zwiększenia konkurencyjności.